Den viktigaste frågan är vilken vård vi vill ha i framtiden

Debatt Artikeln publicerades
Regionpolitikern Bo Bergsjö (L) anser att frågan om vilken sorts vård vi vill ha är viktigare än att diskutera kostnaderna för ett nytt sjukhus.
Foto: LEIF R JANSSON / TT
Regionpolitikern Bo Bergsjö (L) anser att frågan om vilken sorts vård vi vill ha är viktigare än att diskutera kostnaderna för ett nytt sjukhus.

Är det dyrare att bygga ett nytt hus än att renovera ett gammalt? Svaret är inte förvånande. Det är lite billigare att bygga nytt!

Är det den frågan Kronobergarna vill ha svar på?

Nej!

De undrar när de skall få komma till vårdcentralen eller få svar på proven? När de ska opereras? Vad doktorn egentligen säger? Varför de inte möter samma personal? Varför de måste åka till en annan ort för att göra det de borde kunna göra på sin hemort?

Liberalerna vill att kronobergarna skall få vård nära sitt hem av bekant personal. Det är beslutat att den nära vården skall utvecklas och vara den första stationen för de som söker vård. Idag går drygt 15 procent av resurserna till den nära vården på bland annat vårdcentraler. Det är ett lågt värde jämfört med många andra länder. Målet bör vara att fördubbla den nära vården så att den får omkring 30 procent av resurserna. Då kan närhet och service bli bättre.

Idag får sjukhusen ungefär 85 procent av resurserna. En omfördelning måste ske. Det som nu utretts är kostnaden för att bygga ett nytt lika stort sjukhus som idag finns i Växjö. Det kan bli lite mindre när man får effektivare lokaler och lämnar ytor som inte används. Men alternativen är i princip lika stora som idag oavsett om de står på en ny eller gammal tomt. Då blir det nya lite billigare, men det är inte viktigaste frågan. Framtidens sjukhus kommer att ha ett helt annat innehåll och teknik. Den förändringen måste man fundera på före ett bygge.

Frågan är hur vi får en bättre och nära vård i framtiden. Då måste sjukhusen minska sin effektiva yta. Flera vårdcentraler behöver byggas ut och byggas om. Samarbetet med kommunerna måste öka, eftersom de idag svarar för en stor del av vården. Kronobergarna bör mötas av EN vårdgivare som ger snabb och bra service nära hemmet.

Vad lär vi oss av denna utredning? Jo det är troligen lite billigare att bygga en ny vårdcentral än renovera en gammal. Och vi vet redan att närheten och kännedomen troligen blir bättre om kommun och vårdcentral samarbetar. Hela kedjan av verksamhet påverkar andra delar. Först måste vi klara ut vad vi vill med den nära vården sedan hur stora sjukhus vi behöver och hur vi har råd att utveckla dem.

I en stor organisation måste alla jobba effektivt med rätt saker. Ställa rätt frågor och söka rätt svar för framtiden.

Bo Bergsjö (L), regionpolitiker