Det finns andra vägar för besöksnäringen

Debatt Artikeln publicerades

Måste man ha ett offentligt ägt bolag för att åstadkomma en positiv utveckling av besöksnäringen i vårt län? De borgerliga partierna i regionen tycker det. Jag är mycket tveksam.

Carl-Olof Bengtsson (S) skriver i debatten om Destination Smålands eventuella framtid.
Carl-Olof Bengtsson (S) skriver i debatten om Destination Smålands eventuella framtid.

Växjö kommun hade på 90- talet en diskussion om bildande av näringslivsbolag som hade blivit mode i många kommuner. Vi fastnade snabbt i total enighet att näringslivsfrågorna skulle skötas av den politiska och förvaltningsmässiga kommunledningen och med ett informellt samarbete med näringslivet. Våra skäl var att vi bedömde det bäst både i ekonomi och effektivitet. Erfarenheten visar att det kan bli bra utan att bilda formella bolag.

Turistbolaget, Destination Småland, kostar direkt enligt utredningen 270 000 kr mer per år för styrelse och hyra. Sedan finns det troligen andra delar som också är merkostnader. Jag tror att vi hamnar över 400 000 per år.

Utredningen pekar på att statliga och kommunala åtgärder är av stor betydelse för besöksnäringen ex vägar, järnvägar, tåglinjer, flyglinjer samt tillståndsfrågor och bygglov med mera. Där pekar utredningen på att dessa frågor måste bevakas av regionen men att turistbolaget måste samverka. Då kan det ju inte vara negativt att aktörerna sitter tillsammans om vi också sparar pengar.

Det jag saknar i utredningen är en beskrivning hur man samverkar med kommunerna och näringslivet. Hur mycket satsar näringslivet i marknadsföringen och hur är formerna för detta.

Besöksnäringen är en viktig och växande näringsgren men det finns många fler näringsgrenar. Låt mig nämna de gröna näringarna, it, verkstadsindustrin och handeln. Det blir orimligt om det krävs särskilda bolag för olika branscher. Jag tror att det går att hitta en bra bevakning av besöksnäringen inom den ordinarie verksamheten

Carl-Olof Bengtsson (S), ledamot regionfullmäktige