Det finns ett kaos i skuggan av missbruk

Insändare Artikeln publicerades

Alkoholister och narkomaner lever med illusionen att de kan dölja sina laster trots bedövat omdöme och de avvikande beteenden som följer med påverkan av alkohol eller andra droger. Vad som däremot inte alltid är synligt är det kaos och den skadliga påverkan av livsomständigheter som de beroende personernas anhöriga drabbas av.

Många människor tar skada runt varje individ med ett beroende. Det kan vara familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater, chefer och även omsorgspersoner som far illa och får sina liv påverkade på ett negativt sätt. Ofta kan det vara så olyckligt att de anhöriga verkar sjukare än missbrukaren själv, som ju med sin drog kan fly sitt eget skapade kaos genom att berusa sig.

En frisk människa tar ansvar för sina handlingar. En beroende person vill smita från allt ansvar och försöker få andra att ta hand om konsekvenserna av sina osunda handlingar. I sin önskan att hjälpa till och göra livet lättare för den som tydligt lider, betalas skulder, fabriceras bortförklaringar, uttalas rena lögner och görs alla möjliga försök att kratta manegen för en av missbruk skadad medmänniska.

Resultatet blir att det blir lättare för de beroende att fortsätta att gå ner sig i den nedåtgående spiralen. Någon välgörande förändring skapas i bästa fall för ett kort ögonblick, men allt blir i verkligheten bara värre. Priset är att de omkringvarandes försök att hjälpa blir stjälpande och fördärvar deras egen livssituation. Skapar egen sjukdom i stället för att bistå missbrukaren med friskhet.

I vissa stycken visar hela samhället symptom på det medberoende som jag beskriver här ovan. Allt kraftsamlas till stöd för den missbrukande individen och väldigt lite görs för den smitta som omgivningen runt om har drabbats av. Jag tror att ett helhetstänkande måste till för att ett varaktigt tillfrisknande skall kunna bli av. När en missbrukande människa har identifierats som spindeln i ett familjenät är det hela nätet som måste erbjudas hjälp. Ett sådant förhållningssätt blir en investering i friskhet där inte minst de inblandade barnen får chanser att välja positiva vägar i sina liv.

Det här kan vara värt att fundera över i skenet av drogsmittade och kriminalitetsangripna miljöer när vi vill arbeta med att förebygga, städa, stävja och rädda de ungdomar som vårt samhälle behöver som friska, produktiva och lyckliga medborgare i vårt fosterland.

Gunnar Holmström, beroendeterapeut och konstnär i Väckelsång

Gunnar Holmström skriver om personerna som lever i skuggan av ett missbruk.
Foto: Martina Holmberg / TT
Gunnar Holmström skriver om personerna som lever i skuggan av ett missbruk.