Det godas försvarare?

Insändare Artikeln publicerades

I Uppvidinge anser Kent Helgesson (Smålandsposten 15/4) Landsbygdspartiet, med stöd av C, KD och SD att det är orimligt med ett omställningsstöd för politiker.

På kommunstyrelsen den 12 augusti 2014 var ett av ärendena omställningsstöd för politiker i Uppvidinge kommun (OPF-KL14). Kommunstyrelsen var enig att besluta om tillämpning av bestämmelsen. Beslutet togs även oavkortat i fullmäktige.

Det omställningsstöd som nu utbetalats är alltså baserat på det beslutet.

Nu skall ett nytt beslut tas som heter OPF-KL 18. Innehållet är i princip lika som det tidigare, vad gäller omställningsstödet.

Det innebär att varje år personen tjänstgjort mer än 40% som politiker, genererar tre månaders omställningsstöd för varje år precis som OPF-KL14.

I övrigt handlar det om efterlevandepension med mera.

Avtalet är framtaget av SKL och tillämpas oavkortat av ett mycket stort antal kommuner i landet. Personer som uppnått pensionsålder omfattas inte av stödet.

När beslutet togs 2014 borde Helgesson (då miljöpartist) ha insett konsekvenserna av beslutet och inte reagera fem år senare. Dessutom har Kent Helgesson bidragit i mycket hög grad till att prissätta de senaste utköpen, som gjordes till onödigt höga summor.

Till sist: om inte OPF-KL18 tas i fullmäktige, så gäller det gamla avtalet OPF-KL14 tills vidare!

Anders Käll och Margareta Schlee (M), Uppvidinge

Kommunhuset i Åseda, Uppvidinge kommun.
Kommunhuset i Åseda, Uppvidinge kommun.