Dyrare trädgårdstjänster för pensionärer

Insändare Artikeln publicerades

Det finns ett flertal företag i Växjö som tillhandahåller tjänster, som underlättar för äldre människor, att bo kvar i sina fastigheter.

Det kan vara tungt att själv sköta en trädgård, och då är det viktigt att det finns möjlighet att anlita hjälp för till exempel gräsklippning, häckklippning, beskärning, lövupptagning.

Efter den 1 januari kan inte dessa företag - som tidigare - lämna trädgårdsavfall på avfallsanläggningen Norremark. Trädgårdsavfallet skall nu köras ända till anläggningen vid Häringetorp vilket ger vissa konsekvenser, bland annat dyrare transporter samt negativa miljöeffekter.

För att tydliggöra PRO:s medlemmars intressen, kan man räkna med att dessa ökade transporter gör trädgårdshjälpen betydligt dyrare för kunden. Samtidigt som Växjö kommun minskar pensionärernas möjlighet till hjälp, ökar man även utsläpp av miljöfarliga ämnen genom en inte obetydlig ökning av fordonstransporter med avfall från grönytearbeten i allmänhet.

PRO Växjö vill vänligen att SSAM (Södra Smålands Avfall och Miljö) tar dessa aspekter i beaktande för en ökad trivsel i vår fina kommun.

Styrelsen PRO Växjö