Equmeniakyrkan kräver Amnesti för ensamkommande

Insändare Artikeln publicerades

Den 1 juni publicerades min insändare om ekumenisk klockringning för konvertiter. Samma dag beslutade Equmeniakyrkan nationellt i Immanuelskyrkan, Jönköping, att ge sin kyrkostyrelse i uppgift att arbeta för amnesti för ensamkommande unga.

Glädjande bifölls motionen om amnesti för ensamkommande vid kyrkokonferensen den 1 juni. Equmeniakyrkan skall aktivt driva frågan om amnesti för ensamkommande som varit i Sverige två år. Kyrkostyrelsens uppdrag blir att försöka påverka regering och riksdag till att fatta mer gynnsamma och mänskliga beslut.

Equmeniakyrkan är en av de största frikyrkorna i Sverige med sina cirka 85 000 medlemmar. Kyrkan speglar dagens svenska samhälle. Ett samfund bestående av människor med olika yrke, bakgrund, erfarenheter, framtidsversioner men också politiskt aktiva, allt från vänster till höger.

Tillsammans kompletterar vi varandra och delar våra personliga egenskaper i en öppen gemenskap som hela tiden förändras i samma takt som fler kommer till tro.

Vi har alla en sak tillsammans, vår tro på Jesus.

Jonas Aronsson, medlem i Equmeniakyrkan, Växjö och kontaktman för ensamkommande ungdomar

Equmeniakyrkan skall aktivt driva frågan om amnesti för ensamkommande som varit i Sverige två år.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Equmeniakyrkan skall aktivt driva frågan om amnesti för ensamkommande som varit i Sverige två år.