Ett Alvesta för alla - inte bara de rikaste

Insändare Artikeln publicerades

Vänsterpartiet i Alvesta var emot en rivning av de bostadshus som tidigare hyrts av Migrationsverket. Kommunägda Allbohus verkar i sin rapport vilja komma undan ansvaret att erbjuda bostäder även för medborgare med låga inkomster.

Rönnelund på Rönnedal, lägenheter som Migrationsverket har haft.
Rönnelund på Rönnedal, lägenheter som Migrationsverket har haft.

Renoveringskostnaderna ställs i Allbohus rapport mot en eventuell rivning. Möjligen var syftet att redan här påvisa att renovering vore för dyrt? Kostnaden för att återuppbygga bostäderna vid eventuell rivning framkommer nämligen inte. I omröstningen i kommunfullmäktige framställdes det som att de enda möjliga valen som finns är att ombilda bostäderna till bostadsrätter eller att riva dem.

Vänsterpartiet i Alvesta motsatte sig inte alls Allbohus renoveringsvisioner. Tvärtom ser vi stora behov i området. Vi ställde oss därför bakom hyresrättsföreningens högst rimliga krav på så låga hyror som möjligt och en så omfattande renovering som möjligt.

Vi ansåg att Allbohus bör ta sitt ansvar i allmännyttans tjänst och bibehålla bostäderna. Det som framställdes i kommunfullmäktige var dock ett val mellan att riva bostäderna eller en ombildning och utförsäljning. Därför valde vi att avstå.

Vi anser att det som borde prioriteras är renoveringar och basbo-lägenheter till rimliga hyror så att vanliga människor har råd att bo. Dessvärre stod istället Allbohus drömmar om en lukrativ gentrifiering som skulle förorsaka en höjning av hyrorna i området emot en ovilja att ta ansvar för allmännyttan.

Vidare anser vi att kommunfullmäktiges agerande är högst beklagligt och kräver att kommunfullmäktige ställer krav på Allbohus på att återupprätta bostäder i Alvestas västra del efter att bostäderna i Rönnedal rivits. Vi vill nämligen se ett Alvesta för alla - inte bara de rikaste!

Henric Gustafsson (V), styrelseledamot och mediesamordnare V Alvesta