EU–parlamentet kan inte göra några stordåd

Debatt Artikeln publicerades

Slå vakt om demokratin i Sverige och mellanstatligt samarbete i Europa.

EU-parlamentet kan inte göra några stordåd – även om partier låtsas om det i sin valpropaganda, anser Carin Lindberg i Folkrörelsen Nej till EU.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
EU-parlamentet kan inte göra några stordåd – även om partier låtsas om det i sin valpropaganda, anser Carin Lindberg i Folkrörelsen Nej till EU.

Den 17 september 2018 var det val till Sveriges riksdag. Då valde vi vilka 349 kandidater som skulle representera oss i Sveriges Riksdag. Den 26 maj ska vi utse 20 ledamöter till det som kallas EU-parlamentet som har 751 ledamöter.

Sedan vi blev medlemmar i EU år 2005 är majoriteten av de lagar som Sveriges riksdagsledamöter ska ta ställning till redan beslutade i EU. Riksdagsledamöterna ska enbart formellt godkänna dem som svenska lagar. De lagar som arbetas fram och beslutas direkt i Sveriges riksdag skickas oftast ut på remiss och blir därmed offentlig handling som alla kan ta del av. Så är det inte med lagarna som beslutas i EU.

I allmänna val utser vi alltså riksdagsledamöter som bara får arbeta fram och besluta om en liten del av lagstiftningen. Demokratin har krympt jämfört med tiden när vi inte var med i EU. Sveriges riksdag får heller inte fatta beslut om ny lag om det finns en lag i EU som berör samma område.

Namnet parlament är vilseledande; i EU-parlamentet har inte ledamöterna möjlighet att lägga fram förslag (motionera) om lagar man vill genomföra. I EU är det anställd personal i kommissionen som har rätt att göra det. Kommissionens ledamöter utses av ländernas regeringar. Kommissionen har cirka 33 000 anställda administratörer. I parlamentet finns cirka 7 500 anställda.

Det vi röstberättigade i Sverige kan påverka är alltså enbart en liten del av lagarna som Sveriges riksdag självständigt beslutar om. Jag utgår ifrån att de som kandiderar till EU-parlamentet känner till detta. Men ändå låtsas de i sin valpropaganda som om de i parlamentet kan göra stordåd.

Sverige bör:

• Slå vakt om demokratin och lämna EU.

• Aktivt delta i olika slag av mellanstatligt samarbete i Europa – i första hand när det gäller miljö och klimat.

Carin Lindberg, Folkrörelsen Nej till EU, Växjö