EU:s jordbrukspolitik är en stor succé

Debatt Artikeln publicerades

Valet till EU-parlamentet är ett viktigt val för oss alla EU medborgare. Att delta i ett demokratiskt val är ju en rättighet som vi tar som givet, men det är också en skyldighet gentemot andra medborgare och även till de generationer som kommer efter oss. För att stärka och skydda de demokratiska principer vi så starkt värnar.

Thomas Magnusson är ordförande för COGECA, den organisationen som företräder de bondekooperativa företagen i EU med kontor i Bryssel.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Thomas Magnusson är ordförande för COGECA, den organisationen som företräder de bondekooperativa företagen i EU med kontor i Bryssel.

Spelar det någon roll om jag röstar? Ja, absolut. Sverige är ett av de 15 största EU-länderna sett efter folkmängd, så Sverige har relativt stort inflytande på EU. Det förutsätter att vi har en aktiv politik hemma i Sverige gentemot EU, men också att vi har aktiva engagerade EU-parlamentariker från Sverige.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är ju till och från ifrågasatt från vissa håll bland politiker men även av opinionsbildare. Visst kan saker och ting förbättras, men utifrån EU:s konsumenter och samhälle i övrigt så är EU:s jordbrukspolitik en succé.

Vi har stor tillgång till mat av mycket hög kvalitet, lantbrukare och livsmedelsindustrin jobbar kontinuerligt med hållbarhetsfrågorna, klimat och djurvälfärdsfrågorna är högt på agendan, samtidigt har maten aldrig varit så billig som nu. I de flesta länder disponerar konsumenten cirka tolv procent av sin disponibla inkomst på mat, det har aldrig varit så lågt tidigare. De ersättningar som bonden erhåller vidarebefordras alltså direkt ner till konsumenten. I våra bygder är dessutom de så kallade miljöersättningarna, för att bevara värdefulla betes o hagmarker en stor del av de totala ersättningarna.

Vi måste värna det som EU grundar sig på. Fri rörlighet, arbete, kapital, tjänster, utbildning etcetera.

Så bara av dessa anledningar är det viktigt att rösta så vi får ett högt valdeltagande, på så vis får man en stark signal till de som tvivlar på dessa grundfundament som är bra för EU:s medborgare.

Även för oss bönder på gårdsnivå i Sverige är det viktigt att gå och rösta, inte minst för att den gemensamma jordbruks- och konsumentpolitiken kommer att finnas över överskådlig tid, vi är beroende av att den politiken även i framtiden blir gemensam i EU. Ett starkt parlament som vilar på demokratiska principer är en förutsättning för ett starkt EU.

Thomas Magnusson, lantbrukare Rinkaby, Centerpartiet, ordförande för COGECA