Folkets företrädare ska tjäna som folket

Debatt Artikeln publicerades

Nu är det dags igen. Nu ska politikereliten få ännu högre löner efter ett riksdagsbeslut taget av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och högern. Vi i Vänsterpartiet tycker däremot att det är dags att sänka politikerelitens löner! För oss är det självklart att folkvalda politiker inte ska ha fantasilöner som vanligt folk knappt kan drömma om.

Det en sjuksköterska får i löneökning borde även vara tillräckligt för ett kommunalråd, anser vänsterpartiet.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Det en sjuksköterska får i löneökning borde även vara tillräckligt för ett kommunalråd, anser vänsterpartiet.

I Vänsterpartiet så har vi beslutat att ingen av våra politiker ska ha högre lön än 28.000kr i månaden. Detta betyder att varken partiledare Jonas Sjöstedt, vänsterpartister i riksdagen eller vänsterpartistiska kommunalråd får ut mer än så i slutet på månaden. Eventuellt arvode över den summan skickas till partiet för att finansiera övrigt partiarbete. En stor anledning till varför vi har ett sådant system är just för att vi som politiker inte ska springa ifrån våra väljare när det gäller ekonomiska förutsättningar. En annan anledning är att det har visat sig mer än en gång att människor glömmer vilka de egentligen ska företräda när lyxvåningen blir för stor eller när bankkontot fylls till bredden.

Om vi ser till situationen i Växjö så knyts våra lokalpolitikers arvoden till riksdagsledamöters arvoden sedan 2011. När det infördes så var vi i Vänsterpartiet Växjö emot förslaget. Varför? Jo, för i praktiken så är det riksdagens ledamöter som själva bestämmer vad de ska få i löneförhöjning vilket har resulterat i att de har gett sig själva stora ökningar varje år. Det har i sin tur gjort att alla arvoden runt om i Sverige som är kopplade till riksdagsarvoden har skenat iväg från vanliga arbetares löner.

Ett bra exempel på hur politikerelitens löner skenar iväg är just Växjös kommunalråds löner. Kommunalrådens löner kommer ha ökat med hisnande 57 % sedan 2011 i jämförelse med arbetares löner som har ökat med ungefär 15 %. I rena pengar så handlar det alltså om att kommunalrådens löner har ökat från 53 437 kr till 83 625 kr (!) i månaden. S, Mp och högern har alltså gett sig själva en löneförhöjning som är större än en genomsnittlig sjuksköterskelön!

Det är dags att ta bort denna klyfta mellan politiker och medborgare! Vänsterpartiets linje är att heltidspolitikernas löner måste sänkas. När de högsta lönerna väl är sänkta så måste vi även ta tag i de omotiverade arvodeshöjningarna. Ett förslag som är värt att diskutera är att eventuella arvodeshöjningar borde vara kopplat till vanligt folks löneökningar. Om våra kommunala undersköterskor får en genomsnittslöneökning på ett par hundralappar så borde samma höjning vara tillräckligt för våra kommunalråd. Med ett par snabba beslut hade vi alltså kunnat skapa ett lite mer jämlikt Växjö med fler företrädare som förstår hur vanligt folk har det.

Robert Armblad, Maria Garmer, Johnny Werlöv, Björn Kleinhenz, Vänsterpartiet Växjö