Fortsätt med regionala kultursatsningar

Debatt Artikeln publicerades

Det gäller att de styrande i Region Kronoberg och dess kommuner fortsätter med satsningar inom kulturens olika områden, skriver Lena Johansson (MP) och Kerstin Axén Krag (MP).

Under föregående mandatperiod gjorde den rödgröna regeringen stora satsningar på kulturen. Detta tack vare Miljöpartiets engagemang för kulturfrågor. Bland annat ökade det statliga stödet till kommunernas kulturskolor och man införde fria entréer till de statliga museerna. Detta för att ge alla möjlighet att kunna ta del av kultur oavsett ekonomi.

Den 12 december röstade riksdagen med Sverigedemokraternas hjälp igenom Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetreservation för 2019. På kulturområdet betyder det en nedskärning på 200 miljoner kronor. Den största andelen, 100 miljoner, görs på barn och ungas kulturutövande i kulturskolan. De tar även bort de fria entréerna till de statliga museerna.

Kulturskolerådet är kritiska till dessa nedskärningar eftersom de menar att de statliga bidragen man införde under förra mandatperioden har lett till att man nått nya målgrupper som tidigare inte deltagit i kulturskolans verksamhet såsom barn med funktionsnedsättningar och nyanlända. Genom låga avgifter får fler en möjlighet att deltaga. Om pengarna nu uteblir till kommunerna är det stor risk att det leder till nedskärningar i kulturnämndernas budgetar och därmed prioriteras bort. Vi delar deras kritik.

Även en del av landets regioner har gjort besparingar i sina kulturbudgetar, till exempel Region Skåne som minskat Kulturnämndens budget med 35-40 milj. Det kommer att negativt påverka Musik i Syds verksamhet framöver.

Det som känns positivt är att Region Kronoberg inte aviserat nedskärningar i Kulturnämndens budget för 2019. Nämnden har förra mandatperioden antagit en ambitiös kulturplan för 2018-2020 med satsningar på att utveckla kultur i hela länet inom många olika områden såsom musik, dans, teater, konst, kulturarv, det fria ordet och det muntliga berättandet.

Som exempel kan vi med stolthet konstatera att Sagobygden med Sagomuseet i Ljungby nu finns med på Unescos världsarvslista inom det immateriella kulturarvet.

Genom Region Kronoberg och Växjö kommuns bidrag har man kunnat påbörja arbetet med att skapa den nya migrationshistoriska utställningen i Utvandrarnas hus som kommer att välkomna många besökare från när och fjärran.

Orkestern Musica Vitae som rönt både nationella och internationella framgångar har äntligen fått ett eget hus för repetition och konserter.

Fortfarande finns det områden som behöver stöd såsom Regionteatern som brottas med dåliga arbetslokaler. Detta måste de styrande politikerna fortsätta finna lösningar på.

När det råder ett kallare kulturklimat i landet gäller det att inte dras med i den spariver som kan uppstå. Kulturen hjälper till så att människor kommer varandra närmre, den kan överbrygga kulturella skillnader, bidra till integration och sprida glädje och personlig utveckling i alla åldrar. Den har även visat sig vara en viktig lokaliseringsfaktor och kan därmed också vara lönsam på sikt.

Därför gäller det att de styrande i Region Kronoberg och dess kommuner fortsätter med satsningar inom kulturens olika områden.

Lena Johansson (MP), ledamot i styrelsen Musik i Syd, ersättare i styrelsen Kulturparken Småland, Kerstin Axén Krag (MP), ledamot i styrelsen Regionteatern