Glädjande utveckling för skolan i Växjö

Debatt Artikeln publicerades

Nu börjar Växjö kommuns långsiktiga satsningar på kommunens skolor ge resultat, skriver Blågröna Växjö.

Politiker från Blågröna Växjö i utbildningsnämnden skriver om skolsatsningar i Växjö kommun.
Foto: Gorm,Kallestad
Politiker från Blågröna Växjö i utbildningsnämnden skriver om skolsatsningar i Växjö kommun.

Blågröna Växjö har under lång tid arbetat för att stärka kompetensförsörjningen och behörigheten ute på våra skolor. För innevarande år har vi dessutom höjt elevpengen för undervisning i syfte att öka fokus på kvalitet i undervisningen. På senare tid har vi kunnat se att skolutvecklingen inom dessa områden nu börjar gå åt rätt håll.

I dagarna kom ny statistik över andelen behöriga lärare ute på de svenska skolorna. Där kan vi redan nu konstatera att Växjö kommun ligger över riksgenomsnittet när det gäller andelen legitimerade lärare för vår kommuns skolor. Det är positiva signaler som stärker utbildningsförutsättningar för våra barn och ungdomar.

Under senhösten 2018 visade de senaste mätningarna att Växjö kommun brutit en tidigare nedåtgående trend och att elevernas skolresultat och behörighet till gymnasiet ökar.

Detta är särskilt glädjande siffror ur flera perspektiv. Delvis utifrån de Blågröna satsningar som har gjorts på uppdragsutbildningar med inriktning mot speciallärare och specialpedagog. Men även genomgående satsningar på kompetensförsörjning och kompetensutveckling, som under flera års tid har gjorts med syfte att öka andelen behöriga lärare i våra skolor.

Det är trots allt så, att allt börjar med en bra lärare. Tiden och mötet med en kvalificerad, engagerad lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att våra barn och elever ska kunna ges möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag.

Pernilla Tornéus (M), Torgny Klasson (L), Tina Sturesson (C), Åsa Björkman (KD), Magnus Folcker (MP), Blågröna Växjö utbildningsnämnden