Glöm inte landsbygden

Debatt Artikeln publicerades
Karl Erik Rosén vill att Växjö kommun sätter upp ett nytt mål, att bli bäst i landet i landsbygdsutveckling.
Foto: Jonas Engman
Karl Erik Rosén vill att Växjö kommun sätter upp ett nytt mål, att bli bäst i landet i landsbygdsutveckling.

Växjö har många utmaningar inom en rad olika områden, som kommunen aktivt arbetar med. Det är ett hårt arbete som pågår och det är bra att man satsar på allt från utveckling av Växjö City till parkeringsplatser och infrastruktur. Tyvärr glömmer man ofta bort att Växjö kommun är bra mycket större än bara staden Växjö.

I begreppet Landsbygdsutveckling inkluderar vi förutom ren landsbygd även alla tätorter, små såväl som större runt Växjös gamla stadsgräns. Många är vi nog som är överens om att det händer för lite i den frågan inom kommunen och att det nu är dags att visa vad vi går för.

Åby-Tjureda har redan visat att det går att lyckas om man kämpar!

Varför inte sätta upp målet: Växjö; Sverigeetta i landsbygdsutveckling!

Det är svårt att hitta några goda exempel vad gäller landsbygdsutveckling, då i stort sett hela Sverige dansar urbaniseringens dans. Ta till exempel debatten kring höghastighetsjärnvägen där i stort sett allt fokus läggs på storstäderna, men landsbygden är helt bortglömd. När det sedan kommer till betalningen, då ska hela Sverige vara med och stå för notan.

Här i Växjö lider vi av samma problem.

Det är svårt att som landsbygdsinvånare inte bli lite provocerad när man läser och tar del av bla. ”Detaljplan för ÖJABY 1:17 med flera, Öjaby (Öjabymotet)” och idéerna kring ”Tofta sjöstad” samt arbetet med att undanröja strandskyddet i norra delen av Öjaby.

Det är inga dåliga idéer, men när ska det tas ett krafttag med satsningar på landsbygden?

Varför inte målsättningen Lammhults Sjöstad eller Ingelstads Sjöstad? (Utan att för den skull glömma övriga orter!)

I delar av kommunen är skolfrågan verkligen aktuell. Något måste göras innan det ringer ut!

Ska vi ha någon chans att behålla underlagen för bland annat skola och barnomsorg beträffande elever och personal måste vi tänka om. Vi ser ju redan nu hur svårt det är att få personal, ordinarie såväl som vikarier, till en del arbetsplatser utanför Växjö stad.

Ett bra befolkningsunderlag är en förutsättning för att bibehålla och utveckla skolor och andra anläggningar.

Ett större befolkningsunderlag och fler arbetsplatser gör det också enklare att rekrytera deltidspersonal till bland annat. Räddningstjänstens deltidskårer runt om i kommunen.

En satsning på landsbygden med dess tätorter får inte innebära att respektive område förlorar sin särprägel.

Det räcker inte med något ”Direktmöte” någon gång då och då!

Översiktsplaneringens inriktning för Växjö kommun en lång tid framåt borde vara: Utveckling av landsbygden och dess tätorter!

Karl Erik Rosén, Växjö Norra Moderater

Christoffer Nordmark, Växjö Södra Moderater