Grova misstag vid kommunens beslut

Insändare Artikeln publicerades

Jag hörde för ett tag sen att tekniska nämnden i Växjö kommun inte på något sätt varit involverad i diskussionerna kring den eventuella privatiseringen av tekniska förvaltningen, där både parken och anläggningen berörs.

Krister Fransson är kritisk till Växjö kommuns hantering kring beslutet att upphandla och konkurrensutsätta skötseln av grönytor och parker.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Krister Fransson är kritisk till Växjö kommuns hantering kring beslutet att upphandla och konkurrensutsätta skötseln av grönytor och parker.

Budgeten presenterades på morgonen den 28 maj för de fackliga organisationerna, där de dessutom försattes med munkavle.

Tre timmar efter informerades den berörda personalen på tekniska att de kan förlora sina jobb.

Och senare på eftermiddagen klubbades detta i kommunstyrelsen.

Två ganska grova misstag.

Facken ska ha skälig tid att informera sina medlemmar om detta. Rimligtvis två veckor.

Denna information gavs i stället av vår fd tekniska chef Maria Isling för att hon inte ville att de anställda skulle läsa det i tidningen dagen efter.

Det andra är att de demokratiskt folkvalda politikerna i tekniska nämnden inte visste att deras egen förvaltning eventuellt ska privatiseras. Där sitter ändå en moderat ordförande med flera andra borgerliga politiker.

Var man kanske rädd att de skulle följa Swecos utredning att det var klart bäst att behålla detta i kommunens egen regi?

Man kan undra vad vi har våra nämnder till, och framför allt – har det här ens gått rätt till?

Krister Fransson, parkarbetare i Växjö