Hjälp till att väcka alla sovande politiker

Insändare Artikeln publicerades

Varför betalar personer med sjuk- och aktivitetsersättning mest skatt? Helt stolligt eller hur?

Det är stolligt att personer med sjuk- och aktivitetsersättning betalar mest skatt, anser Kennerth Björn, FUB Växjö.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Det är stolligt att personer med sjuk- och aktivitetsersättning betalar mest skatt, anser Kennerth Björn, FUB Växjö.

Det handlar om personer som har så stora funktionshinder, att de tillhör den lilla grupp som har LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

De har en inkomst på mellan 8 641 till 9 804 kronor i månaden brutto före skatt och beroende på ålder.

På denna blygsamma inkomst betalar de mest skatt av alla. De betalar cirka 900 kronor mer skatt per månad än en vanlig arbetstagare. De betalar cirka 1 000 kronor mer i skatt per månad än en ålderspensionär.

Logiken säger att detta är helknäppt och helt oförståeligt, eller hur? En vanlig arbetstagare med denna låga inkomst är inte heltidsarbetare.

Pensionärer med denna låga inkomst är så kallade fattigpensionär och har kanske varit hemmafru eller har av annat skäl inte arbetat så mycket i Sverige. De har under nuvarande regering prioriterats.

Hur har det kunnat bli så? Vem har beslutat om detta? Jo politiker vi valt i allmänna val, vilket innebär att vi alla bär en skuld till denna negativa utveckling.

Orsaken är jobbskatteavdrag. Vi har fått sex stycken sedan år 2007 till år 2019. Statens kostnader är idag cirka 130 miljarder för detta avdrag. Effekten på nya jobb och fler arbetade timmar har inte vetenskapligt kunnat bevisas.

Det som är en sanning är att LSS-verksamheter sysselsätter cirka 100 000 personer som direkt personal. Vilket ger skatteintäkter som ska ses som en intäkt. På samma sätt som jobbskatteavdragen förklarades när de tillkom.

Det som också har bevisats är, att de som ingår i LSS-gruppen med en maxinkomst på netto 7 500 kronor i månaden efter skatt inte har goda levnadsvillkor.

Som ni säkert förstår går många i gruppen idag back varje månad. De måste få bidrag från anhöriga, för annars blir det försörjningsstöd, det som tidigare hette socialbidrag.

Vem är ansvarig för detta? Kan de förklara varför LSS blivit så? En lag som skulle garantera goda levnadsvillkor för de som omfattades.

Hjälp mig väcka sovande politiker!

Kennerth Björn, FUB Växjö