Hög tid att investera i en fungerande nära vård

Debatt Artikeln publicerades

Svensk primärvården har stretat i motvind under decennier och dess förkämpar har länge talat inför döva öron. Nu har tiden kommit i kapp och på de flesta beslutsnivåer inser man att Sverige behöver en bassjukvård värd namnet för att kunna möta befolkningens behov. Det skriver flera distriktsläkare i Kronobergs län.

Flera distriktsläkare i länet skriver att det är hög tid för Region Kronoberg att våga investera för en fungerande nära vård.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Flera distriktsläkare i länet skriver att det är hög tid för Region Kronoberg att våga investera för en fungerande nära vård.

Göran Stiernstedts och Anna Nergårdhs utredningar har rönt stor uppmärksamhet, liksom Borgholmsmodellen som visar på hur man med förstärkta resurser i primärvården kan sköta sjuka äldre hemma, undvika sjukhusinläggningar och därmed spara både patientlidande och onödiga sjukvårdskostnader. Samtliga partier i Kronoberg är glädjande nog överens om att det är i riktning mot Borgholmsmodellen vi ska gå. Genom Regionens satsningar på att utöka antalet AT- och ST-tjänster har vi på några få år ökat antalet ST-läkare i allmänmedicin från 30 till 50. Man har även gjort en unik lönesatsning för specialister i allmänmedicin vilket lett till att merparten av de nyfärdiga specialisterna nu stannar kvar i regionen. Detta är bra men otillräckligt.

Inspirerade av Stiernstedts och Nergårdhs utredningar tar nu många regioner fram strategier för en omställning mot god och nära vård. Detta har lett till en påbörjad resursöverföring till primärvården på flera håll. Här imponerar tyvärr inte Kronoberg. Fram till 2010 var Kronoberg det län som avsatte lägst andel av sin sjukvårdsbudget till primärvården. Härefter har man sakta ökat andelen men legat långt efter många andra regioner.

Inför 2019 beslutade Regionen om det mycket blygsamma tillskottet till primärvården på 2,7 procent, långt under genomsnittlig ökning på 5,2 procent i landet. Jönköping och Kalmar, med sedan tidigare ekonomiskt stark primärvård, satsade inför 2019 på en budgetökning till primärvården med 7,5 procent respektive 7,6 procent. Vi beklagar djupt att insikten om en god och nära vårds avgörande betydelse för Kronobergs del hittills inte har lett till någon ekonomisk satsning på primärvården.

Svensk primärvård har kompetens att omhänderta 85-90 procent av alla hälsoproblem som behöver sjukvård och är kostnadseffektiv. Primärvård erbjuder kontinuitet vilket ger trygghet, särskilt för dem som är kroniskt eller svårt sjuka. Med vår generalistkompetens i en allt mer specialiserad vård kan vi hantera många olika problem vid ett och samma besök. Vi är tränade att sovra bland olika vårdprogram för att individualisera utredning och behandling för den enskilda patienten. Just därför kan endast en liten del av vårt arbete schabloniseras eller automatiseras!

Vi vill gärna delta i utvecklingen av IT-verktyg som är patientsäkra och resursbesparande samt meningsfulla för invånarna och för oss. Men att satsning på artificiell intelligens och digitalisering skulle kunna ersätta en ekonomisk storsatsning på primärvården, i enlighet med vad Stiernstedts och Nergårdhs utredningar så övertygande fastställer, verkar Kronoberg vara närmast ensamt i landet om att tro. Debattartiklar i Smålandsposten under våren skrivna av tongivande politiker tyder på en sådan syn.

Vi hyser farhågor att planering och uppbyggnad av ett nytt sjukhus slukar så mycket energi och ekonomiska resurser i vår region att en omställning och resursförstärkning till en god och nära vård allvarligt försvåras.

Politiker! Våga fatta modiga beslut kring resursöverföring till primärvården i Kronoberg och låt en resursstark primärvård få visa vad den kan åstadkomma i form av nytänkande, ökad patienttrygghet och -kontinuitet, ökad attraktivitet och minskad belastning på slutenvården!

Primärvården är nyckelspelare i utformandet av en god och nära vård i Kronoberg men även slutenvården och kommunen ska vara med i planeringen från första början. Vi hoppas därför på en bred samverkan mellan politiker, tjänstemän och profession för att vi tillsammans ska lyckas riktigt väl i vår del av landet. Vi distriktsläkare i Kronoberg vill gärna föra en nära dialog med er politiker och tillhandahålla viktig input i dessa frågor.

När träffas vi?

Anna-Lena Köhlin, distriktsläkare VC Centrum och ST-studierektor

Gunilla Östgaard chefläkare och ST-studierektor

Per Anders Andersson, Älmhult

Claudia Cabrera Nunez, Teleborg

Anders Eriksson, Skärvet

Saskia Heider, Strömsnäsbruk

Bengt Järhult, Ryd

Buba Krekola, Åseda

Kristoforos Mogianos, Älmhult

Per Nilsson, Lessebo

Aleksandra Nowakowska, Birka

Sofia Ohlson, Rottne

Kai-Christian Reck, Tingsryd

Mattias Rööst, Alvesta

Birgitta Sagemo, Centrum

Karin Strand, Ingelstad

Ola Thorén Unicare

Nieske Van Der Zee, Alvesta

Anders Wemming, Braås

Anders Ylvén, Ingelstad

Samtliga distriktsläkare