Höghus hör inte hemma i Öjaby

Insändare Artikeln publicerades
Växjö kommun planerar för drygt 300 bostäder i norra delen av Öjaby. Längs Helgövägen tillåts flerbostadshus upp till sex våningar, enligt förslaget.
Växjö kommun planerar för drygt 300 bostäder i norra delen av Öjaby. Längs Helgövägen tillåts flerbostadshus upp till sex våningar, enligt förslaget.

Det nya förslaget på detaljplan avseende byggnation på Öjaby Norra är anmärkningsvärt på en rad punkter.

Området har förvisso minskats ner något från tidigare förslag där man nu tagit hänsyn bland annat till höga naturvärden. Så långt bättre men istället vill man nu bygga på höjden. Ett mycket egendomligt förslag i ett ytterområde där hela samhället Öjaby överhuvudtaget inte har några högre byggnader än maximalt 2-3 våningar. Att detta skulle berika området byggmässigt är det nog bara planerarna som tycker. Inga strandnära flervåningshus förekommer varken i Evedal, Sandsbro och vi tror knappast detta skulle accepteras där varken av boende eller beslutsfattare. Man förändrar ju totalt hela arkitekturen i Öjaby-området. Förpassa det förslaget där det hör hemma - i papperskorgen!

Att man förlagt de högre husen på östra sidan om Helgövägen, det vill säga närmare sjön och innanför den skyddade strandzonen som är 200 meter gällande Helgasjön, är än mer anmärkningsvärt.

Kommunen motiverar detta med ”samhällsnytta” och att det inte går att bygga på annat vis. Vem säger att området måste innehålla 200-300 bostäder och höghus? Vi tolkar det som att enda motivet är att tillmötesgå exploatörens egenintresse att trycka in så mycket bostäder som möjligt på en mindre yta. Knappast samhällsnyttigt!

Länsstyrelsen har för övrigt varit väldig tydliga med att Kommunens motivering inte är acceptabel för byggnation inom strandskyddat område.

Eller kan det vara så att man går ut ”hårt” med höghus för att sedan backa och ändå få ett antal våningar?

Så gör om och gör rätt! Höghusen hör hemma i Växjö tätort - inte i våra ytterområden.

”Upprörda Öjabybor”