Hur ska Växjö centrum utvecklas?

Insändare Artikeln publicerades

Det pågår för närvarande en intensiv diskussion om var den nya simhallen och det nya lasarettet skall byggas. Tanken är att de skall flyttas ut från det som kan betecknas som Växjös centrumområde.

Nuvarande lasarettsområde kommer att bli ett bostadsområde. Det är inte alltför djärvt att gissa att det kommer att bli bostäder där nuvarande simhall ligger. Det blir svårt att motstå den frestelsen.

Platsen där kommunhuset idag är beläget kommer att bli ett bostadskvarter.

Ovanstående initiativ kommer att förstärka den förtätning av bostäder i centrala Växjö som sedan länge pågår. Den är alltigenom inte av ondo, men det finns en gräns.

Dagen placering av lasarett och simhall genererar naturligt en besökstrafik till centrum.

I diskussionen borde tydligare lyftas fram hur utvecklingen av centrum påverkas.

Vilken typ av centrum vill vi ha? Ett centrum som är ett reservat för de som bor där eller ett levande centrum, där alla känner att de har sin plats och som kan utvecklas i konkurrens med de köpcentra som finns?

För övrigt är det lätt att sympatisera med de som tycker att simhallen har en naturlig plats vid Växjösjön och med de som tycker att beslutet om placering av ett nytt lasarett går alldeles för fort och där alternativet att vidareutveckla den befintliga platsen inte är tillräckligt utrett. Det senare inte minst i skenet av att man vill flytta ut verksamhet från lasarettet.

BM

Växjö centrum.
Växjö centrum.