Hyresgästen missgynnas av missuppfattningar

Debatt Artikeln publicerades

Efter drygt två veckors debattartiklar och insändare om Växjöbostäders yrkande hyreshöjning upplever jag att det fortfarande finns en hel del missuppfattningar i dialogen. Låt mig göra ett försök att reda ut dessa, skriver Anders Bengtsson (C), styrelseordförande Växjöbostäder.

Anders Bengtsson (C), styrelseordförande Växjöbostäder, fortsätter debatten om Växjöbostäders yrkande om hyreshöjning på sju procent.
Foto: Per Sandeback
Anders Bengtsson (C), styrelseordförande Växjöbostäder, fortsätter debatten om Växjöbostäders yrkande om hyreshöjning på sju procent.

”Växjöbostäders hyresgäster dubbelbeskattas.” Vi kan vända på det. Ska andra invånare i Växjö kommun betala för hyresgästernas underhåll? Om man resonerar kring att underhållet ska komma från försäljningen 2016 är det så det skulle bli. Det var detta vi försökte förklara när vi i tidigare debattinlägg skrev att vi som kommuninvånare inte ska subventionera hyror och underhåll i allmännyttan. Växjöbostäder ägs av alla invånare och våra tillgångar (fastigheter) är kommuninvånarnas tillgångar. Om vi säljer tillgångar ska det också tillfalla alla kommuninvånare, inte bara de som bor hos oss. Eller hur?

”Underhåll ska ingå i hyran.” Det är vi och Hyresgästföreningen tveklöst överens om. Hur det ska gå till har vi däremot inte samsyn kring. Vi menar att vi behöver ökade intäkter. Vilket vi också sagt i många, många år. Hyresgästföreningen menar att underhållet borde få plats i hyran som den är. Antingen genom att minimera bolagets vinst eller genom vinsten vi gjorde vid försäljningen. Ingen av dessa varianter fungerar dock i verkligheten.

Vi har inget mer utrymme i den nuvarande hyran. Allt vi har går redan till underhåll.

Allmännyttiga bostadsbolag ska gå med vinst och vi gör inte större vinster än andra.

Pengarna från försäljningen ska inte gå till att täcka löpande kostnader som underhåll. Som vi var överens om, det ska ingå i hyran. Det skulle dessutom innebära att Växjöbostäder behöver sälja fastigheter varje år för att kunna underhålla. Det tror vi inte att någon tycker är en bra idé.

”Stora uttag till kommunkassan leder till att det saknas pengar till renoveringar och underhåll.” De ökade utdelningarna tas från försäljningarna 2016, alltså inte från hyran. Det vore inte långsiktigt eller seriöst att låta vinster gå upp och ner i ett bolag för att hyran inte täcker de årliga kostnaderna. Det vore heller inte långsiktigt att inte göra det som behövs i fastigheterna som ska stå i minst hundra år för att öka vinsten ett år. Det är heller inte längre tillåtet att lägga pengar på hög, så kallade underhållsfonder, för att betala för löpande underhållskostnader.

”Hyreshöjningen ska bara täcka bolagets kostnadsökningar för 2019.” Vi håller med, årshyresförhandlingarna är till för att justera hyran inför det kommande året och behovet som då finns. Det är precis det vi äskat för. Problemet är att vi haft ett stort behov i många år som vi inte fått hyreshöjningar för. Skillnaden gentemot andra bostadsbolag är att de redan har en bra hyresnivå att utgå från, när hyrorna justeras med låga procenttal.

”Ingen kommer att ha råd att bo kvar.” Hyrorna i Växjö är låga i förhållande till andra allmännyttor. Vi har blivit vana vid det. Vi tycker inte heller att det är något fel på låga hyror. Så länge de finansiera underhållet. Växjöbostäder har en hyresnivå på 1043 kronor/kvadratmeter och år, jämfört med andra liknande bolag på 1075 kronor/kvm och år. 30 kronor låter inte så mycket. För Växjöbostäder är det dock just detta som gör skillnad mellan att kunna underhålla och inte underhålla.

”Hyresförhandlingarna fungerar inte i Växjö.” Det stämmer. Det stämmer också att de inte fungerar på nationell nivå. Vi har försökt på lokal nivå och Sabo och Fastighetsägarna på nationell nivå. Nu återstår att invänta årshyresförhandlingarna, ha tilltro till systemet och låta processen ha sin gång. Vi hoppas på en hyresrätt som får goda förutsättningar idag och i framtiden.

Anders Bengtsson (C), styrelseordförande Växjöbostäder