I Växjö blir seniorer schackpjäser i ett spel

Debatt Artikeln publicerades

För vem är alla våra förtroendevalda i kommunen till för? De är till för oss alla som bor i Växjö kommun och för sig själva. Omsorgsnämnden är till för äldre och funktionshindrade, de som behöver hjälp av olika slag.

Den blågröna majoriteten tänker för mycket på ekonomin än människorna som bor i kommunen, anser Elsa Jönsson.
Foto: Gorm,Kallestad
Den blågröna majoriteten tänker för mycket på ekonomin än människorna som bor i kommunen, anser Elsa Jönsson.

Omsorgsförvaltningen har gjort en utredning till omsorgsnämnden angående en omorganisation av verksamheten på Evelid, Ingelshov, Bågen och alla korttidsplatser, växelvård och vård i livets slutskede. Denna utredning handlar bara om pengar, besparingar – inte ett ord om konsekvenser för de människor som berörs av en omorganisation.

Det är typiskt för en majoritet som bara talar om att hålla budgeten. Var finns empatin för människorna? De som i dag bor på Evelid skall flytta med några undantag.

Det finns ett talesätt att mitt hem är min borg, men det gäller inte vårdtagare i Växjö kommun. Här blir seniorer schackpjäser i ett spel som bedrivs av en blågrön majoritet. Seniorer har också rättigheter. Man har rätt till sin bostad. Det är omänskligt att dela på människor som funnit sin trygghet i sina medboende och personal. Man skall inte tvingas att flytta för att kommunens omsorgsnämnd skall hålla en budget som inte är adekvat satt.

Varför har man då problem med budgeten? En stor del beror på LOV (lagen om valfrihet) som ger privata aktörer att bygga hur många särskilda boende som helst. Detta kostar kommunen cirka tolv miljoner. Det kostar kommunen också då hyran är 2000 kronor högre i de privata boendena för att avgiftsutrymmet minskar så att man inte kan ta ut maximal avgift.

De invändningar mot att koncentrera korttidsplatser, växelvård, vård i livets slutskede som Valter Jeppson framförde i denna tidning delar jag till hundra procent. Jag delar även hans åsikter om att Bågen inte är lämpligt som trygghetsboende.

Ni förtroendevalda i omsorgsnämnden, tänk mer på människorna ni är satta att hjälpa än på ekonomin. Växjö kommun är ingen fattig kommun. Det handlar om att prioritera att värna de som inte längre klara sig utan hjälp från kommunen.

Elsa Jönsson, vice ordförande PRO Bergunda Sandsbro