Kalkylen för ett nytt sjukhus går inte ihop

Debatt Artikeln publicerades

Den politiska majoriteten i region Kronoberg vill bygga ett nytt sjukhus. De kalkyler som presenterats utgår från att man lånar till hela investeringen och knappt betalar någon ränta på pengarna (1,6 %). Det är knappast ekonomiskt ansvarsfullt snarare lättsinnigt. Enbart en så modest ränta som 3 % skulle förändra kalkylen betydligt.

Prislappen är nu satt till 4,8 miljarder. Det är räknat i dagens byggkostnad. Index för byggkostnader stiger för varje år, vilket betyder att den verkliga kostnad man har anledning att räkna med är avsevärt mycket högre. I alternativet med nytt sjukhus blir det en mycket stor koncentration av investeringar till ett fåtal år (investeringspuckel). Denna investeringspuckel, som är stor i kalkylen, är alltså i verkligheten betydligt större.

Är det realistiskt att sätta igång och bygga ett nytt sjukhus utan att ha en betydande del av investeringskostnaden i en fastighetsfond? Enligt min åsikt är det inte så. Det är lätt att låna pengar i dag och räntorna är låga, men mycket kan hända. Riskfaktorn för att vara helt beroende av framtida lån är för hög. Startar man att bygga ett nytt lasarett på jungfrulig mark finns det ingen återvändo. Utan fonderade pengar kan det bli en gruvlig smäll.

Det är nödvändigt att ta fram ett mer allsidigt beslutsunderlag och redovisa alternativa kalkyler – även en skräckkalkyl med kanske 5 % ränta och 3 % inflation. Då bör man också redovisa möjligheten att skapa en rimlig egenfinansiering Ett sådant här investeringsbeslut med så många och stora konsekvenser bör också diskuteras i en bredare krets under hyfsat lång tid, så att det belyses från olika aspekter.

Det finns dessutom anledning att utreda med en annan utgångspunkt. På lasarettet finns många verksamheter, som inte nödvändigtvis behöver vara på lasarettet. De är där av hävd och för att det en gång har varit praktiskt att lägga dem där. Det gäller till exempel vissa kringverksamheter och visa mottagningar. Har man ont om utrymme på lasarettsområdet, så kan det vara anledning att se på vilka verksamheter, som har ett sådant samband att de verkligen behöver finnas på lasarettsområdet och prioritera platsen där för dessa. Kanske är det idé att bygga ett nytt hus på Sigfridsområdet för funktioner, som kan flytta från lasarettet.

Man bör också överväga hur man skulle prioritera om man ska få så mycket och så bra sjukvård som möjligt för tillgängliga ekonomiska resurser. Kanske är det ett alternativ, som är viktigast för Kronobergarna. Då är kanske vackra hus lite mer sekundärt.

Lennart Rydberg, f.d. landstingsdirektör