Klimatet kan inte vänta – det är nödläge

Debatt Artikeln publicerades

Att demonstrera för klimatet på fredagar har blivit en del av stadsbilden i Växjö och detta är något vi stödjer! Vi behöver vara många, oavsett partifärg, som engagerar oss för framtiden. Det skriver Magnus P. Wåhlin (MP) och Tobias Adersjö (MP).

Det krävs att gå från fina ord och symbolpolitik till handling när det gäller klimatet, skriver Magnus P. Wåhlin (MP) och Tobias Adersjö (MP).
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Det krävs att gå från fina ord och symbolpolitik till handling när det gäller klimatet, skriver Magnus P. Wåhlin (MP) och Tobias Adersjö (MP).

Att det pågår en global uppvärmning med stora problem som följd har de flesta förstått. Det finns ett gediget naturvetenskapligt underlag och den absoluta majoriteten av forskarkåren är enig om att vi behöver ställa om vårt sätt att leva.

Vi ser nu hur bränder härjar i stora delar av världen, hur vädret förändras och skapar situationer som är svåra att förbereda sig på och hur den biologiska mångfalden utarmas.

Vi befinner oss i ett klimatnödläge och har gjort det sedan flera år tillbaka. Miljöpartiet de gröna har under dessa år aktivt arbetat i motvind med att höja medvetandenivån och det är glädjande hur nu fler politiska partier och fler och fler medborgare inser allvaret i den utmaning vi står i.

Miljöpartiet är mest pådrivande i klimatarbetet, vi har tagit fram en klimatfärdplan med 142 åtgärder för att kunna nå Parisavtalet om uppvärmningen och utsläppen. Vi har genomfört en klimatlag i Sverige, den kanske viktigaste klimatreformen någonsin. Den innebär att alla kommande regeringar är skyldiga att minska klimatutsläppen för att göra Sverige till nollutsläppare av växthusgaser senast 2045.

Miljöpartiet i Växjö arbetar för smartare kommunikationer där bilen inte är förstahandsval, mer påverkan på våra konsumtionsvanor, att underlätta för invånare att minska och återvinna sitt avfall och många fler saker som vi behöver göra för att bygga en hållbar kommun som är attraktiv att bo i.

Just nu arbetar vi febrilt med att ta fram ett hållbarhetsprogram för hela kommunen, dels de egna verksamheterna dels för alla som bor och verkar i kommunen. Ambitionerna är höga, och måste vara det, så att vi säkerställer en hållbar kommun för framtida generationer där vi lever upp till de minskningar som krävs för att klara klimatet.

Utmaningen som vi står inför är inte om vi ska använda uttrycket klimatnödläge eller inte. Utmaningen är hur vi går från ord till handling. Den utmaningen sitter vi med varje dag oavsett hur vi definierar situationen vi befinner oss i.

På samma sätt som många i Växjö varit motsträviga i att ställa om med argumentet att vi redan är bäst, vi är redan ”Europas grönaste stad”, så tror vi att dessvärre att klimatnödläget som nu utlyses av städer och kommuner riskerar att få folk att tro att nu har vi genomfört något handlingskraftigt och att frågan är löst. Men det som krävs är att vi går från de fina orden och symbolpolitik till handling.

Att demonstrera för klimatet på fredagar har blivit en del av stadsbilden i Växjö och detta är något vi stödjer! Vi behöver vara många, oavsett partifärg, som engagerar oss för framtiden. Klimatet befinner sig i ett nödläge sedan flera år men nu gäller det att våga agera kraftfullt så att livet blir rimligt att leva för alla, det är där utmaningen ligger, här i Växjö kommun och i hela världen.

Magnus P. Wåhlin, gruppledare MP Växjö, Tobias Adersjö, gruppledare MP Växjö