Kommunalrådet bör tänka till om feriejobben

Insändare Artikeln publicerades

Växjö kommun, med kommunalråd Oliver Rosengren (M) i spetsen, har lanserat ny modell med krav för feriejobb. Elever utan betyg i svenska, svenska som andraspråk eller matematik, erbjuds enbart feriejobb i samband med feriestudier. Förslaget är inte genomtänkt och strider mot Moderaternas integrations- och arbetsmarknadspolitik. Ulf Kristersson uttalade sig den 4 april i SVT om vikten att få nysvenskar i arbete omgående.

Växjö kommuns regler kring feriejobb fortsätter att väcka reaktioner.
Foto: Marcus Ericsson/TT
Växjö kommuns regler kring feriejobb fortsätter att väcka reaktioner.

Jag har fyra frågor.

Hur ska sommarjobb i kombination med studier administreras av kommunen på ekonomiskt hållbart sätt och vem ansvarar för kommunikationen? Blir man entledigad från jobbet trots mycket goda insatser vid utebliven skolnärvaro? Varför ska underkänt betyg hindra första raden i ett CV och ett steg ut i arbetslivet? Finns positivt underlag för modellen i studier eller forskning?

Det är många som nu andats ut efter nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, nyligen genomförda i årskurs nio och första året på gymnasiet. Provet består av tre delar, läsförståelse, uppsats och muntlig framställning. Kunskapskraven skiljer sig föga mellan de två olika ämnena.

Modersmålstalare och elever med kort svensk skolgång ställs inför exakt samma prov. Nationella prov idag är inte bara ”vägvisande” utan skall ”särskilt beaktas”. Underkänt nationellt prov resulterar vanligtvis i uteblivet betyg.

Hänvisning till språkintroduktion eller att läsa om kursen, väntar. Att tro att några veckors sommarskola kan ändra slutbetyg i grundskolan, baserat på hela högstadiet eller en kurs under ett läsår på gymnasiet, är naivt. Det sänder märkliga signaler, dels att betyg kan ges tämligen omgående efter några veckors deltidsstudier till elever som ”infunnit sig” vid ferieskola, dels till elever vars övriga närvaro varit högst anmärkningsvärd under läsåret.

Flertalet av ”underkända” elever kommer att studera under tvång. Resultat blir därefter. Elevernas mål är att få ett jobb av kommunen och tjäna några tusenlappar, de första i livet för många.

Moderaterna talar om snabb integration och ökad tillgänglighet på arbetsmarknaden med god språkutveckling. Kloka och goda värderingar.

De flesta klarar delar av provet, man samtalar på godtagbar svenska och arbetsuppgifter sköts. Det gynnar samhället och individers svenskkunskaper både språkligt och kulturellt. Svenska talas med modersmålstalare och arbetskamrater från andra länder. Att jobba inom parkförvaltning, restaurang eller lokalvård kräver inte förmåga att kunna författa och analysera krönikor, noveller eller argumenterande texter. Texttyperna är återkommande i läsförståelse och i uppsatsskrivande.

Här berövas nu många elever sitt feriejobb i kommunen. Ännu ett individuellt och personligt misslyckande, utöver underkänt betyg. Hur bidrar det till god integrationen och mångfald? Vi är alla unika med personliga förmågor och egenskaper och tillsammans bygger vi ett starkt Växjö!

Jonas Aronsson, språklärare Tingsryds kommun, politiskt engagerad och kontaktman för ungdomar