Konstgräsplaner är ett miljöproblem

Debatt Artikeln publicerades

Miljöpartiet är kritiskt till bygget av två konstgräsplaner i Alvesta med vetskapen om dess negativa miljöpåverkan, skriver Lena Johansson (MP) och Hanna Evelyndotter (MP).

Miljöpartiet tycker det är viktigt att Alvestas nya konstgräsplaner sköts enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för konstgräsplaner.
Foto: Trond Reidar Teigen/TT
Miljöpartiet tycker det är viktigt att Alvestas nya konstgräsplaner sköts enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för konstgräsplaner.

I samband med provtagning av bottensedimentet i Växjösjön hittade man oväntat höga halter av mikroplaster. En källa kan vara små gummigranulat från kommunens fotbollsplaner. Gummigranulat består av gamla nermalda bildäck och innehåller farliga kemikalier och plaster. De bryts inte ned i naturen och när de hamnar i våra vattendrag kommer de in i det biologiska kretsloppet. Det är farligt för både djur och människor.

Då det inte finns någon konstgräsplan i närheten av Växjösjön visar det att gummigranulaten förflyttar sig med dagvattnet långa sträckor.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att identifiera och reducera dessa utsläpp av mikroplaster till miljön. Därför har de utarbetat riktlinjer för nyanläggning och skötsel av konstgräsplaner.

I Växjö kommun har man en handlingsplan där man med olika åtgärder till exempel granulatfällor i avloppen, skoborstning, återvinning av granulat som hamnat utanför planen kunnat minska svinnet. Målet är att svinnet skall vara 0 kg/plan fram till 2024.

I Kalmar har man byggt en ny konstgräsplan som ingår i ett forskningsprojekt. Planen är byggd som en balja så att allt vatten från planen samlas upp och filtreras. I projektet ingår provtagning av vattnet och att undersöka hur mycket granulat som följer med spelarna från planen. Forskningsprojektet kan vara vägledande för framtiden.

I Smålandsposten den 11 maj kan man läsa om planerna på att anlägga två konstgräsplaner i Alvesta. Det som saknas i artikeln är hur de ansvariga ser på de miljöproblem som finns i samband med dessa planer. Miljöpartiet i Alvesta har på inget sätt varit delaktig i något beslut som godkänner anläggning av planerna.

Vi har hela tiden varit kritiska till det på grund av vetskapen om dess negativa miljöpåverkan. När nu planeringen mot vårt gillande är på gång anser vi att man skall ta del av den kunskap som finns och anlägga och sköta planerna enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för konstgräsplaner. Därmed minskas risken för att mikroplaster kommer ut i vattendragen.

Vad säger de ansvariga i Alvesta kommun som ansvarar för vattenkvaliteten och miljötillsynen? Kommer ni att ställa krav på att planerna skall anläggas med bästa tekniska lösning och skötas på ett sätt så att mikroplaster förhindras komma ut i naturen?

Kommer miljökvalitetsmålen i ”Giftfri miljö” nu att kunna uppfyllas?

Lena Johansson, Miljöpartiet i Växjö, Hanna Evelyndotter, Miljöpartiet i Alvesta