Kontor som skapar ohälsa

Insändare Artikeln publicerades

Enligt bygglovsritningar godkända av kommunstyrelsen den 12 december förra året finns inga enskilda kontor i nya kommunhuset. Däremot finns 443 så kallade flexarbetsplatser, arbetsplatser som är tillgängliga för 625 verksamma i kommunhuset. Ledig plats får letas upp vid ankomst till kontoret.

Samtliga arbetsplatser är placerade i kontorslandskap som anses ohälsosamt. Det finns flera studier som visar på följande orsaker till psykisk ohälsa:

Ingen möjlighet att skapa sig en egen identitet vid sin arbetsplats. Nu ska hen tas ifrån den enda fasta plats som hen hade – det egna skrivbordet. Mycket distraktioner från omgivningen, tappad koncentration. Störda av ljud, vi störs redan då vi vagt börjar uppfatta vad som sägs. Bråk och hetsjakt för att hitta arbetsplats. Arbetsplatsen måste rensas så fort arbetsplatsen lämnas.

Arbetsmaterial och personliga tillhörigheter förvaras i skåp.

Ingen möjlighet att vara privat, störd integritet då kollegorna kan se och höra vad man gör. Känsla av att ständigt vara övervakad. Samtal med människor tenderar att bli ytliga och korthuggna. Kommunikation ansikte mot ansikte minskar drastiskt med upp till 70 procent. Ökad elektronisk kommunikation. För många distraktioner som en person klarar av, inom arbetspsykologin overload/överbelastning. Mängden sociala kontakter kan nå en maximal nivå, individen känner sig trängd. Arbetsplatser saknas, tvingas arbeta hemma.

Fysiska skador uppstår då varje ny arbetsplats måste ställas in för att passa ergonomiskt. Inställningar som efter en tid åsidosätts för att spara tid.

Samtliga studier anser att egen kontorsmodul är bäst för den enskilde.

Arbetsplatsskador av nämnda orsaker är smärtsamma och svårläkta för den drabbade. Ofta med lång konvalescenstid, medförande stora kostnader för den enskilde och samhället. Det här är ingen fråga som självläker, görs inget nu kommer det hela att straffa sig efter inflyttning. Det finns inget som säger att kommunanställda i Växjö tål mer fysisk och psykisk ohälsa än andra.

Stig Langner

Stig Langners skiss över ett öppet kontorslandskap.
Foto: Privat
Stig Langners skiss över ett öppet kontorslandskap.