Kronoberg är i topp

Debatt Artikeln publicerades

I förra veckan kom aktuell arbetsmarknadsstatistik från SCB. Kronoberg har den högsta jobbtillväxten av samtliga län i Sverige. Nära 1800 nya jobb har skapats under 2017, många av dem inom industrin. Kronoberg är en region som bidrar starkt till Sveriges exportintäkter. Det är värt att satsa här, för företag och invånare. Det måste vi bli bättre på att förmedla.

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör Kronoberg, skriver om länets starka jobbtillväxt.
Foto: Filip Sjöfors
Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör Kronoberg, skriver om länets starka jobbtillväxt.

I den senaste arbetsmarknadsstatistiken från SCB ligger Kronoberg i topp när det gäller jobbskapande. Därefter kommer storstadsregionerna, Uppsala, Stockholm, Örebro och Västra Götaland. Medan en stor del av jobbtillväxten nationellt idag är kopplad till service, har många av Kronobergs jobb skapats i industrin. Detta är starkt och viktigt, inte minst för Sveriges handelsbalans.

I den territorial rewiev som OECD just nu gör på Småland och Blekinge visas ytterligare goda resultat. Kronoberg utmärker sig med sin goda BRP-tillväxt. Inte bara gentemot övriga län i studien, utan även jämfört med regioner i Sverige och jämförbara regioner internationellt. Mellan 2014 och 2016 har Kronoberg högst BRP-tillväxt i landet. En bra bit högre än tvåan Västra Götalandsregionen och trean Uppsala län.

Vi har många starka företag i vår region, som driver både sin verksamhet och samhället framåt. Om man tittar på kvoten mellan antalet arbetstillfällen och antal invånare ligger Kronoberg tvåa i riket, efter Stockholm. Det är positivt. Men det betyder också att vi är starkt beroende av inpendling för att klara vår kompetensförsörjning. Det är positivt att vi har en växande arbetsmarknad som är värd att pendla till. Nackdelen med detta är att skattepengarna hamnar utanför länet. Dessutom tenderar pendlare att vara flyktiga som arbetskraft. Vi har mycket att vinna på att attrahera fler av dessa pendlare till att bosätta sig i länet.

Kronoberg är ett landsbygdslän med tillväxtsiffror som slår storstädernas. Ett län som det är värt att satsa på. Både för staten, för företagare och för att bo och leva. Den bilden behöver vi hjälpas åt att förmedla.

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör Kronoberg