Kvinnor för fred: Sverige bör underteckna FN-konventionen om kärnvapenförbud

Debatt Artikeln publicerades

Vi är djupt besvikna och oroade över att regeringen med utrikesminister Margot Wallström mitt i sommaren förordade att inte underteckna konventionen. Som medlem i FN:s säkerhetsråd var Wallström själv pådrivande för två år sedan. Förslaget fick stöd av 122 av 124 deltagande länder.

Konventionen vinner laga kraft när 50 länder har ratificerat den. I en första omgång ska länderna signera den. Det gjorde 53 länder redan i september 2017. Kvinnor för fred anser att konventionen uttrycker en viljeinriktning om att rädda livet på jorden och befria oss från att vara gisslan i händerna på nio kärnvapenländer. Ett undertecknande av konventionen måste tas som ett partiövergripande beslut för att ­värna om överlevnaden.

Enligt Kvinnor för fred är konventionen om ett kärnvapenförbud ett första avgörande steg som sedan måste följas upp i praktiken av diplomatiskt och politiskt arbete i form av fortsatta nedrustningsförhandlingar.

Susanne Gerstenberg, Kvinnor för fred

Susanna Gerstenberg, Kvinnor för fred

Jea Jonsson, Tomelilla