”Lärare, rektorer, kommun - jag håller er till svars”

Insändare Artikeln publicerades
Smålandsposten skrev den 14 mars om 23-årige ”Fredrik” som upplevde att han inte fick stöd och hjälp i skolan.
Foto: Filip Sjöfors
Smålandsposten skrev den 14 mars om 23-årige ”Fredrik” som upplevde att han inte fick stöd och hjälp i skolan.

Jag läser artikelserien om hemmasittare i Smålandsposten, om 23-årige Fredrik med adhd och autism som slutade gå till skolan på grund av mobbning och utanförskap.

Tyvärr är detta inte en artikel i ”dåtid”. Skolan fortsätter lägga grunden för utanförskap och jag skulle även vilja inkludera kommunen som delaktig i detta.

Jag har en son som just nu befinner sig i liknande situation som den Fredrik var i för flera år sedan - dubbel funktionsnedsättning, utanförskap och mobbing. Han går i femman och har haft det tufft hela skoltiden, men otaliga diskussioner och möten med skola har resulterat i... ingenting. Diskussioner med Växjö Utbildningsförvaltning har resulterat i... ingenting.

Jag läser om Fredrik och oron över hur det ska gå för min son växer om möjligt ännu mer.

Lärare, rektorer, kommun - jag håller er till svars. Ni visar en bedrövlig passivitet för sådana här situationer. Skyll inte den passiviteten på något annat än era egna (bort)val.

/Förälder som slutat vara naiv