Låt konsthallen i Växjö ligga kvar

Debatt Artikeln publicerades

Den senaste veckan har debatten varit intensiv om huruvida Växjö konsthall ska flyttas från sina lokaler på Västra Esplanaden till Utvandrarnas hus, detta efter ett besparingsförslag i den moderatledda majoritetens budgetförslag.

Vänsterpartiet Växjö anser att befintlig lokal är rätt för konsthallen och att en flytt troligtvis skulle innebära sämre förutsättningar för att bedriva en bra verksamhet.

Att skära i kulturbudgeten är alltid vanskligt och resulterar dessutom oftast i förhållandevis små besparingar och vi menar att en flytt är ett felbeslut. Ett livskraftigt konst- och kulturliv är en förutsättning för att göra Växjö attraktivt och är en inte oviktig del i formulan för att göra Växjö till den 100 000 invånare starka stad vi ofta pratar om.

Placeringen mellan konserthuset och stadsbiblioteket utgör goda förutsättningar för att bedriva en verksamhet som når en stor publik. Denna lilla triangel bildar ett kluster av kulturella institutioner som kan utgöra en oas i centrala Växjö. Som Götaplatsen i Göteborg eller Kulturkvarteret i Kristianstad.

Konsten har också en viktig funktion att fylla i att ställa frågor som få andra verksamheter kan eller bör ställa. En bra konsthall utgör inte enbart ett trevligt utflyktsmål utan också en viktig samtalspartner för oss alla. Inte minst i sin gedigna verksamhet för barn och unga fungerar konsthallen som en plats för reflektion i en samtid som mer och mer präglas av en önskan att mäta och räkna.

Precis som kulturupplevelser har positiva effekter på våra invånares hälsa så fyller tillgången till grönytor och stadsnära naturupplevelser en viktig funktion för medborgarna i en växande stad. För Vänsterpartiet är det viktigt att säkerställa ett hållbart och långsiktigt arbete med kommunens grönytor, både för rekreation och den biologiska mångfalden. För oss är det självklart att arbetet ska utföras i kommunens egen regi, det är lönsamt både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V)

Vänsterpartiet i Växjö vill se konsthallen på samma plats där den ligger i dag.
Vänsterpartiet i Växjö vill se konsthallen på samma plats där den ligger i dag.