Minskad vattenkraftsel ger mer utsläpp

Replik Artikeln publicerades

I en debattartikel den 20 maj skriver Miljöpartiet och Moderaterna hur partierna vill utveckla kommunens småskaliga vattenkraft, med att dela på sjöregleringar, dammluckor och vattenkraftverk mellan tekniska förvaltningen och Veab.

Vi som har verksamhet nedströms Böksholms kraftverk känner oss helt överkörda av partierna i Växjö, som inte tar hänsyn till lokala förhållanden med dammvakten som sköter både dammluckor och kraftverket i Böksholm. Man förstör det nuvarande samarbetet mellan tekniska förvaltningen och privata kraftverksägare.

Solängens Kraftverk KB är dammvakt i Böksholm, som ser till att vattenregleringen ska fungera nedströms Böksholmsdammen, att det finns vatten till elproduktion och för att kvarndrift i Vartorps kvarn är möjligt.

All minskad elproduktion med gammal vattenkraft bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser.

Min uppfattning är att de så kallade moderna miljövillkoren och nationella planen inte kommer att fungera. Det kommer att bidra till stor utslagning av gammal småskalig vattenkraftsel.

All minskning av vattenkraftsel kommer att bidra till stora ökade utsläpp av växthusgaser. Det går inte att ersätta gammal vattenkraftsel med något annat utan att det ökar utsläppen av växthusgaser.

Roland Albinsson