”MP är inte de enda som har läst vetenskapliga artiklar”

Replik Artikeln publicerades
Christer Svensson (SD) och Magnus P. Wåhlin (MP) debatterar nyttan med KRAV-märkta och ekologiska produkter.
Foto: Claudio Bresciani / TT
Christer Svensson (SD) och Magnus P. Wåhlin (MP) debatterar nyttan med KRAV-märkta och ekologiska produkter.

Christer Svensson (SD) svarar på Magnus P. Wålins debattartikel i Smålandsposten den 27/8.

I sedvanlig ordning misstolkar Miljöpartiet det Sverigedemokraterna framför, vi beklagar detta.

MP är inte de enda som har läst vetenskapliga artiklar.

Övertron att ekologiskt skulle vara så bra för hälsan och klimatet är än idag inte bevisad av någon forskare. Det rör sig mest om obevisade hypoteser.

Dock är vi helt överens om att den mekaniska ogräsbekämpningen har positiva effekter på våra pollinerare. Vi är även helt överens om överdriven användning av handelsgödsel, vilket inte endast har de negativa följder som Magnus tar upp utan att det på sikt utarmar matjorden.

Det optimala vore att återföra djurhållning och odling, vilka blev separerade i samband med industrialiseringen av jordbruket. Idag i den vanligaste formen av stordrift, står djuren stallade mest hela året. Att återföra djuren till betande på åkrarna skulle möjligen lösa en del problem.

Som läget är idag med bristande ekonomiska resurser, som vi framför i vårt svar så finns inget utrymme för offentligt inköp av betydligt dyrare råvaror. Trots av vi ännu inte kommit in i lågkonjunkturen är prognosen att Växjö kommun går back 107 miljoner kronor under 2019. Vi behöver påtala att det i kommunens svåra ekonomiska tider uteslutande handlar om att förvalta skattemedel på bästa sätt.

Därutöver klargör vi att KRAV är en lobbyorganisation och som bekant är lobbyorganisations främsta uppgift att i alla lägen framhålla förträffligheten i det denne lobbar för och tiga om de negativa konsekvenserna. Aktivisten Johan Rockström ger jag inte mycket för. Då bör vinsterna av att satsa på lokalnäring med produkter som närodlat och korta transportsträckor väga betydligt tyngre än att avlöna aktivistiska organisationers tjänstemän.

Genom att agera så sätter vi nämligen också högre tryck på producenter av ekologiskt att tänka efter och utveckla såväl pris som organisatoriska marknadsfaktorer, transporter mm för att bli ännu mer miljöeffektiva och dessutom kanske slutligen också mer prisvänliga. 

Vi i SD känner stor tillit till lokala entreprenörer och bönder och ser vikten av att stödja dessa som ett bästa medel att öka kommunens företagsamhet. En mer levande landsbygd gagnar miljö.
Vi inom Sverigedemokraterna välkomnar också ett sakligt åsiktsutbyte inte endast i dessa frågor utan i princip allt.

Christer Svensson (SD)