Nödvändig satsning för Växjös framtid

Debatt Artikeln publicerades

Vi behöver snabbt finna en lösning som ger oss funktionella lokaler värdiga vår verksamhet, värdiga våra hårt arbetande medarbetare som varje dag sprider kultur runtomkring i vår region, skriver Therese Willstedt, scenkonstchef/VD Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Therese Willstedt skriver om behovet av ett nytt scenkonsthus i Växjö.
Foto: Lydia Arvidsson Shukur
Therese Willstedt skriver om behovet av ett nytt scenkonsthus i Växjö.

Vissa kanske tycker att konsten och kulturen får för mycket stöd medan andra tycker att man satsar alldeles för lite. En del tycker att konst och kultur endast skall vara samhällsnyttig, andra tycker att konst ska få lov att vara fri konst utan några specifika mål för att uppnå samhällsnytta. En del vill att konst skall tilltala vårt intellekt, andra vill bara bli berörda emotionellt. Vissa vill bara skratta åt något enkelt och lätt. En del vill fly sin egen vardag - in i en fiktiv värld – och andra vill se just sin verklighet beskriven. Några tycker att kulturen skall vara spetsig medan andra menar att den skall vara bred.

Jag menar att konst och kultur skall ge röst och uttryck åt det som annars inte blir sagt. Trots olika syner så är vi förmodligen alla eniga i att kulturen är viktig. Vad vi kanske är mindre eniga i är vilka förutsättningar som krävs för att kulturen skall blomstra.

Sverige har godkänt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter - och alla offentliga verksamheter har därmed ett ansvar att tillämpa den. Deklarationen slår fast att ”var och en har ratt att fritt delta i samhällets kulturella liv”. Nationella kulturpolitiska mål talar om kulturpolitikens uppdrag att ”främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor”. Detta är något som våra ägare måste förhålla sig till och det är utifrån dessa mål som vi kulturaktörer får våra politiska uppdrag. När jag läser Regionteaterns ägardirektiv så kan jag utläsa en stark vilja och en stor vision. Men för att reellt nå dessa mål behöver det ges bättre förutsättningar för verksamheten att fungera.

En stad i tillväxt och utveckling, som Växjö, behöver kvalitativa kulturella mötesplatser för att behålla sin sociala hållbarhet och attraktionskraft. Detta vid sidan av och hand i hand med sportsliga kulturella mötesplatser som Växjö kommun redan med framgång har valt att investera i. Vi har även ett universitet som ger stora möjligheter för samarbeten mellan konst och vetenskap, samarbeten som redan har inletts. Kanske kan en satsning att vitalisera förutsättningarna för vår kommuns professionella kulturliv till och med göra så att fler studenter väljer att stanna kvar och bosätta sig här efter sina studier, istället för att flytta till en stad som har mer kulturellt liv att erbjuda.

Vi i vår region har en fantastisk geografisk placering, något som vi i större grad skulle kunna nyttja och bygga vidare på. Långsiktiga samarbeten med internationella professionella aktörer finns runtomkring hörnet, även det något som också skulle öka stadens attraktivitet.

Regionteatern har som ambition och mål att skapa kvalitativ scenkonst på hög nivå och vara en angelägen kulturell mötesplats - för alla. Vi har kompetensen, vi har viljan och vi har metoderna. Men för att nå våra mål behöver vi finna lösningar på våra lokalers omfattande begränsningar, såsom arbetsmiljö och bristande tillgänglighet.

Då vi inte är en privat verksamhet vädjar vi nu till våra ägare att sätta sig in i våra behov. Vi behöver snabbt finna en lösning som ger oss funktionella lokaler värdiga vår verksamhet, värdiga våra hårt arbetande medarbetare som varje dag sprider kultur runtomkring i vår region och framför allt - funktionella lokaler som välkomnar vår publik.

Therese Willstedt, scenkonstchef/VD Regionteatern Blekinge Kronoberg