Pris och verksamhet är viktigare än platsen

Debatt Artikeln publicerades
Jon Malmqvist och Stanley Källner anser att priset och verksamheten i simhallen väger tyngre än var en eventuellt ny simhall placeras.
Foto: Anna Nordström
Jon Malmqvist och Stanley Källner anser att priset och verksamheten i simhallen väger tyngre än var en eventuellt ny simhall placeras.

Frågan om placering av ny simhall är inte okomplicerad och Kristdemokraterna har hela tiden haft inställningen att det är pris, men framförallt hur verksamheten påverkas som måste vara de tyngst vägande faktorerna när beslut ska fattas.

Platsen är inte oviktig men väger förhållandevis lätt om det i den andra vågskålen ligger en risk att Växjös rika föreningsliv drabbas och att vissa föreningar rent av tvingas upphöra med sin verksamhet. Den vackra platsen finns ju dessutom kvar och kan vid en annan placering av simhallen nyttjas för andra ändamål. Vid ett lägre pris kan mer resurser fördelas till kommunens kärnverksamhet.

I diskussionen har ofta estetiska värden lyfts fram som ett argument då man förespråkat en renovering av nuvarande simhall. Vi har full respekt för personer som lyfter dessa värden, samtidigt är det ju så att det i frågor om skönhet och arkitektonisk verkshöjd alltid finns ett mått av subjektivitet.

Den era och den stil som gav oss vår simhall och många andra dominerande byggnader i Växjö går ofta under namnet nybrutalism. Teknikum är ett typiskt exempel på denna omdiskuterade stil och är likt vår simhall ritad av arkitekt Åke E Lindqvist. I Umeå gjorde man för några år sedan bedömningen att inga hinder förelåg då man rev en snarlik simhall ritad av samma arkitekt. Vid rivningen upptäcktes betydande mängder asbest och PCB och det finns anledning att tro att man finner detta även i Växjö simhall. Det gör naturligtvis en rivning mer komplicerad men framförallt försvåras och fördyras en renovering avsevärt.

Två exempel på renoveringar av simhallar har lyfts i den här diskussionen, båda ligger i Stockholm. Den pågående i Högdalen och den avslutade i Åkeshov. I fallet Högdalen beräknas renoveringen förlänga simhallens livslängd med ca 20 år medan den mer omfattande i Åkeshov bedöms ha en betydligt längre livslängd. Den vackra simhallen i Åkeshov är ett exempel på en mycket lyckad renovering men problemet är att simhallen var stängd i nästan tre år under renoveringen. I Högdalen beräknas renoveringsarbetet pågå i två år och även i detta fall är simhallen helt stängd för allmänheten. Detta kan fungera i Stockholm där det finns andra anläggningar som tillfälligt kan svälja de stängda anläggningarnas besökare men i vår region finns helt enkelt inte den reservkapaciteten. En renovering av nuvarande simhall bedöms därför inte vara ett framkomligt alternativ.

Kristdemokraterna kommer i beslutet om ny placering av simhall att värna vårt rika föreningsliv och resurser till kommunens kärnverksamhet. Politik är att prioritera.

Jon Malmqvist (KD)

Stanley Källner (KD)