Religion tillhör privatlivet

Insändare Artikeln publicerades

I en insändare skriver Jonas Aronsson ”självklart att elever bär kippa, kors, och slöja”. Barn ska inte behöva utsättas för någon religiös påverkan i svenska skolor.

Jag tycker det borde vara förbjudet att bära religiösa symboler på alla våra skolor och offentliga myndigheter i Sverige. Inför i stället någon enkel skoluniform för alla barn. Detta av många olika orsaker, bland annat att utmärka sig med religiösa, kulturella eller sexuella symboler uppmanar många andra till mobbning och trakasserier. Tyvärr fungerar många människor så!

Att visa andra vilken religion man tillhör är ingenting som förenar människor, det visar sig med all tydlighet runt om i världen, och har så gjort i hela vår historia. Risken är stor att även vi i vårt land inom en snar framtid få stora problem olika religiösa och kulturella skillnader.

Ofta åberopar man religionsfrihet, men det måste väl rimligtvis också innebära att det offentliga rummet och icke troende inte ska behöva utsättas för religiös påverkan av något slag. Religion tillhör privatlivet.

Lennart Turesson

Foto: Carina Johansen