Religionsfrihet gäller även i skolan

Debatt Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna i Tingsryds kommun har skrivit en motion om att kräva läkarintyg för specialkost i skolan, om detta kunde vi läsa i tidningen den 8 november. Sådant krav ställer redan kommunen och finns med i riktlinjerna när det gäller specialkost av medicinska skäl. En okunskap som vi var många som reagerade på och som beskrevs i en artikel publicerad lördag den 9 november.

”Vi ska inte ägna oss åt registrering av elevers eventuella trosuppfattningar. Religionsfriheten gäller även för elever på kommunens skolor”, skriver Magnus Carlberg (S) och Johan Karlsson (C).
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
”Vi ska inte ägna oss åt registrering av elevers eventuella trosuppfattningar. Religionsfriheten gäller även för elever på kommunens skolor”, skriver Magnus Carlberg (S) och Johan Karlsson (C).

I den andra artikeln i ämnet menar Sverigedemokraterna att de nu vet om att detta finns med i riktlinjerna, men ifrågasätter varför läkarintyg inte krävs vid religiösa och etiska skäl. En av motionärerna, Ingegerd Carlsson (SD), säger efter konstaterandet att det vid religiösa och etiska skäl inte krävs intyg, citat ”just det och varför inte då?”.

Detta är ju än mer uppseendeväckande än bristen av kunskap om dagens riktlinjer. Menar Sverigedemokraterna på allvar att de tycker läkare ska skriva intyg om elevers trosuppfattning? Eller kanske vill de att en präst, rabbin, imam etcetera hellre skriver intyget?

Skolan eller förskolan får självfallet inte diskriminera någon elev. I diskrimineringslagstiftningen anges sju diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Religions- och trosfrihet är rätten att fritt bestämma över sin religiösa eller annan övertygelse och över hur övertygelsen ska utövas. Det är även rätten att inte ha några övertygelser och att stå utanför alla samfund. Inom vissa religioner finns regler för vilken mat som anses lämplig att äta och oftast rör dessa kött och animalier.

Detta löser skolan genom att det alltid serveras ett vegetariskt alternativ. Den som av religiösa eller etiska skäl inte känner att den kan äta den maträtt som serveras kan den dagen välja det vegetariska alternativet. Inte svårare än så.

Vi ska inte ägna oss åt registrering av elevers eventuella trosuppfattningar. Religionsfriheten gäller även för elever på kommunens skolor.

Magnus Carlberg (S), 1:e vice ordförande kyrkofullmäktige i Tingsryds pastorat och kommunpolitiker

Johan Karlsson (C), ledamot kyrkofullmäktige i Tingsryds pastorat och kommunpolitiker