Resursslöseri att riva hus med bra stomme

Debatt Artikeln publicerades

”Vi i Miljöpartiet anser att det är resursslöseri att riva tre hus, med bra stomme, som går att renovera och återanvända”, skriver Anita Thörn von Rosen angående AllboHus planer på att riva tre hyreshus i Alvesta.

Riva eller renovera? Det är en diskussion som har gått varm i Alvesta kommun den senaste tiden.
Foto: Arkivbild
Riva eller renovera? Det är en diskussion som har gått varm i Alvesta kommun den senaste tiden.

AllboHus Fastighets AB vill få kommunens godkännande att få riva tre fina hyreshus och samtidigt bygga två nya hyreshuslängor två kvarter därifrån.

Som viktigaste skäl för den planerade rivningen av de tre höghusen vid Rönnelundsvägen har anförts att det skulle motverka boendesegregation inom området. Samtidigt vill AllboHus ha kommunens godkännande till att bygga nya flerfamiljshus i kvarteret Björklövet, cirka 450 meter från de rivningshotade. De som ska bo i de nya husen kommer att gå i samma skolor, handla i samma affärer och röra sig i samma kvarter, som de som bor i Rönnelund. Eftersom AllboHus avser bygga hyreshus så nära Rönnelundshusen får man tolka det så att segregationsrisken inte längre finns för området.

Ekonomiska aspekter på att riva och samtidigt bygga nytt: Beräkningar har förelagts politikerna dels vad det skulle kosta att genomföra en standardhöjande renovering av Rönnelundshusen, dels vad det skulle kosta att riva dem och dels vad det skulle kosta att bygga nya flerbostadshus i kvarteret Björklövet med i princip samma standard som Rönnelundshusen skulle få efter renovering.

Vid jämförelse av beräknade kommande hyreskostnader blir hyran lägre i Rönnelundshusen efter en standardhöjande renovering, än vad den blir i nybyggnationerna i Björklövet. AllboHus och beslutande politiker bör, vid valet mellan rivning och nybyggnation, dock även ta med i beräkningen rivningskostnaden.

Bolaget kommer inte undan rivningskostnaden om de beslutar om nybyggnation. Därför bör rivningskostnaden ligga i vågskålen för nybyggnation vid beslut om det ena eller det andra. Därmed inte sagt att hyresgästerna i nybyggnationerna skall bära rivningskostnaden.

Ett annat argument för rivning av Rönnelundshusen har varit att de inte går att hyra ut, att det inte skulle finnas någon efterfråga av bostäder där. Redan nu är ett hus helt uthyrt och del av hus nummer två uthyrt. Dessutom, om det inte finns någon efterfråga på hyreslägenheter så kan väl bolaget inte bygga nytt? Även detta argument faller!

Slutligen, och det viktigaste i sammanhanget. Vi måste alla minska på användningen av jordens resurser. Globalt lever vi som om vi har 1,7 jordklot som kan försörja oss med allt vi behöver. Och i Sverige är det ännu värre. I Sverige förbrukar vi resurser som om vi hade fyra planeter. Det betyder att vi förbrukar naturresurser som rätteligen tillhör kommande generationer. Att överkonsumera varje år går inte i längden.

Vi som privatpersoner, men också kommunen och dess bolag, måste minska på sin resursanvändning. Vi bör ta tillvara de resurser som vi redan äger. Återanvända, renovera och reparera. Inte nyproducera och förbruka jordens naturtillgångar och inte orsaka ytterligare koldioxidutsläpp genom nytillverkning av byggmaterial.

Vi i Miljöpartiet anser att det är resursslöseri att riva tre hus, med bra stomme, som går att renovera och återanvända. När det dessutom är ekonomiskt slöseri att riva och bygga nytt borde valet vara lätt.

Anita Thörn von Rosen, Miljöpartiet i Alvesta