S-kvinnor vill ha jämställd tandvård

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Martina Holmberg / TT

Socialdemokratiska kvinnoförbundet driver frågor för ett mer jämlikt och jämställt samhälle – tandvård och äldreomsorg är två prioriterade områden.

Det är dags nu – tandvården ska jämställas med övrig sjukvård och ingå i samma försäkringssystem. En persons ekonomi ska inte hindra ett tandläkarbesök. För personer med låg inkomst, oftast kvinnor och pensionärer, innebär ett tandläkarbesök stora påfrestningar för ekonomin. Man kan behöva prioritera bort, eller helt enkelt avstå, behandling av sina tänder. Detta leder till onödigt lidande. Det finns en koppling mellan dålig tandhälsa och hjärt-kärlsjukdomar – vi tycker inte det ska skilja sig om du söker vård för tänder eller hjärta – bägge är en del av kroppen. En jämlik tandvård ökar folkhälsan och ger därmed också en mer jämlik och jämställd folkhälsa.

S-kvinnor föreslår också en äldreomsorgslag som stärker äldres rättigheter. En välfungerande äldreomsorg i såväl Kronoberg som resten av Sverige, är en jämställdhetsfråga. Inflytande över sin vardag ska vara en självklarhet. Kvaliteten måste höjas och tryggheten öka. Anhöriga ska inte behöva kompensera för bristande hemtjänst eller underbemanning på särskilt boende. Rätt bemanning och hög kvalitet innebär trygghet för både äldre och deras anhöriga.

S-kvinnor i Kronoberg kommer att kämpa för mer jämställdhet varje dag. Vi kommer att driva frågor nationellt, i våra kommuner och i vår region för ett mer jämställt samhälle.

Malin Lauber, ersättare i förbundsstyrelsen

Eva Ballovarre, ordförande för S-kvinnor Kronoberg

Bahtije Breznica, ledamot i S-kvinnor Kronoberg