Särintressen kan inte styra utvecklingen

Insändare Artikeln publicerades

Det har under en tid varit flera debattartiklar om skogsbrukets inverkan på miljö/klimat. Det är bra att dessa viktiga frågor diskuteras. Vissa har ifrågasatt uppgifterna i artdatabanken och rödlista som är upprättad av SLU. Oavsett om alla uppgifter stämmer eller det finns avvikelser finns allt för många arter som faktiskt är hotade i hela landet runt om i världen.

Vi kan inte lösa miljö- och klimatproblem genom att ifrågasätta olika sätt att tolka olika uppgifter och forskningsresultat. Finns det överhuvudtaget någon helt oberoende forskning? Skogforsk är skogsnäringens egen forskningsinstitution, Södra skogsägarna ger mångmiljonanslag årligen till bland andra SLU och Linnéuniversitetet. Enligt uppgifter från Södras hemsida är målet att forskningen ska leda till att tillväxten på medlemmarnas fastigheter ska vara 20 procent högre år 2050 jämfört med 2015. Något som kräver att man forskar kring produktionshöjande åtgärder.

Det är hög tid att produktionsfrågorna hamnar högt upp på agendan i klimatdiskussionerna, säger Göran Örlander från Södra. Man behöver inte vara forskare eller direktör inom skogsnäringen för att förstå att ökad produktion inte förbättrar livsmiljön i framtiden för många olika hotade arter inklusive oss människor.

Vi alla nås dagligen av samstämmiga alarmerande rapporter om flera lika orsaker som påverkar vår livsmiljö från alla delar av Jorden, bland annat avverkning av skogar och det måste vi ta på allvar och alla olika intressen måste ta sitt ansvar.

Ett tungt ansvar för utvecklingen vilar på våra politiker som nu gett Skogsstyrelsen kraftigt minskade anslag, vilket är helt fel väg att gå. Nu har skogsnäringen fått ännu friare tyglar och kan styra utvecklingen än mer! Många har även synpunkter på hur Skogsstyrelsen fungerar och menar att de i vissa fall gått skogsnäringen ärenden. Trots det anser jag att Skogsstyrelsen måste få kraftigt ökade resurser i framtiden. Vi måste ha ett kraftigt statligt oberoende kontrollorgan som tar tillvara samhällets intressen, baserat på verklig fakta. Även med begränsningar, är jag är säker på att skogsnäringen även i framtiden kommer att vara mycket lönsam! Vi kan inte låta något särintresse styra utvecklingen för vår livsmiljö!

Lennart Turesson, gammal skogsägare