Simhallsprojektet i Växjö kan bli bra

Insändare Artikeln publicerades

Revisionsföretaget Ernest & Young fick i uppdrag att utreda nuläge och kommande behov i simhallsfrågan. Rapporten lämnades i september 2013. Slutsatsen var, att det på ekonomiska grunder, var säkrare att bygga nytt i Arenastaden.

Lennart Burde tror att simhallsprojektet i Växjö kan bli bra, om placeringen fortsätter vara vid Växjösjön.
Lennart Burde tror att simhallsprojektet i Växjö kan bli bra, om placeringen fortsätter vara vid Växjösjön.

Med rapporten som grund fastställer kommunstyrelsen på ett möte 2016 att en alternativ plats för en simhall skall utredas.

Vöfab får 2016 uppdraget att ta fram alternativa placeringar. 2017 kompletteras uppdraget till Vöfab att även gälla byggnation på befintlig plats.

Stadsbyggnadskontoret har inte blivit kontaktat trots att det låg i uppdraget.

19 mars i år har kommunfullmäktige möte. Då presenterar Vöfab de alternativ som man anser vara möjliga.

1. Vaktvägen (Regementsstaden). Pris 525 miljoner.

2. Bäckaslöv. Pris 545 miljoner.

3 Växjösjön. A) 755 miljoner. B) 585 miljoner. C) 700 miljoner.

Budskapet är tydligt: De äldre delarna av byggnaden är rivningsfärdiga, vildforsen står stilla och övriga delar är redan 15 år gamla.

Kommunfullmäktige förstår att det är dessa alternativ som fullmäktige skall besluta om.

Före mötet har jag skickat mejl till alla delegater och ifrågasatt Vöfabs förslag vid Växjösjön. Erbarmligt dåligt och kostsamt. Att bygga nya ytor på parkeringsyta och därmed tvingas bygga ett parkeringshus som kostar 150 miljoner tolkar jag som medvetet dåligt i alla avseenden.

26 mars inbjuds medborgare till ett möte för information. Där presenterar kommunen/Vöfab de olika alternativen igen. Samma argumentation som tidigare med fem bilder och fem olika kostnader. Vöfab har ”konsulterat spetskompetens” och är helt säkra i sitt yttrande om simhallens nuvarande tekniska status. Men då fanns ingen teknisk undersökning av fastigheten.

Presentationen är inte trovärdig och jag efterlyser underlag för dessa påståenden.

Upprepade mejl till kommunledning och Vöfab ger resultat.

Vid mitt möte med Vöfab den 15 april lämnas besked om att ett uppdrag att utföra en teknisk undersökning har lämnats till CBI Betonginstitutet 13 april. Jag får till svar att inga direktiv har lämnats för undersökningen. Märkligt! Vad vill Vöfab få för svar? Som man frågar får man svar!

Undersökningen påbörjades den 14 april tillsammans med representant från konsultbolaget Pehrsco, som tidigare hade dömt ut fastigheten. Svar planerades till vecka 19.

Under tiden informeras olika politiska grupper om de lagda förslagen. Upprepning av tidigare argument. Fem bilder och fem prislappar. Varför?

Finns det en dold agenda? Eller är det ett förarbete för att driva frågan mot beslut trots alla tydliga brister?

Nuvarande simhall kan byggas till och bli klart innehållsrikare och billigare än andra alternativ. Lyssna och tänk utanför boxen.

Det som nu pågår liknar det vi kan läsa om kommunhuset. Arbetet sker i bakvänd ordning.

Lennart Burde, medborgare som vill Växjö väl