Sluta använda översittartekniker

Debatt Artikeln publicerades

Socialdemokraternas maktfullkomlighet och desperation synliggörs sällan så tydligt som när man är på väg att tappa det maktmonopol som man länge varit van vid.

Som en följd av vårt valtekniska samarbete med A-A, som därmed hotar det nuvarande styrets majoritet i de stora nämnderna, så skyr man nu inga medel för att straffa oppositionen för att vara just opposition.

Per Ribacke är öppen med att han hotar att dra in kommunens stöd till Folkets hus och avser avsätta nuvarande ordförande Jan-Erik Svensson i den styrelse där han blivit vald demokratiskt av medlemmarna, eftersom denne även är aktiv i Alvesta alternativet. Oavsett vilken partitillhörighet människor har finns det vissa grundläggande principer som man bör kunna förhålla sig till. Det är skamligt att kommunens främste företrädare uppvisar en sådan bristande respekt för demokratiska processer och använder sig av översittartekniker.

Noterar även att Per Ribacke i detta fall inte har några problem att lägga sig i föreningars interna verksamhet. Annat var det när vi efterfrågade en kommentar angående den planerade könssegregering som man avser bedriva i den moské som Per ideligen kommenterat i media.

Då sa han att han "inte har någon anledning att uttrycka sig om föreningars verksamhet". Nu säger han däremot att han "har rätt att uttrycka sin åsikt", och kommer att arbeta för en extra stämma om han inte får som han vill.

Han har givetvis rätt - man har rätt att uttrycka sin åsikt. Därför är det bra att alla nu vet vad Per Ribacke tycker är värt att uttrycka sin åsikt om och lägga energi på.

Men å andra sidan, det är väl inte förrän man pratar med SD i någon som helst utsträckning som "det anständiga partiet" (som man på fullt allvar kallar sig själva) anser att man gått över "anständighetens" gräns.

Sverigedemokraterna Alvesta, Arvid Nikolausson, ordförande, Fredrik Jonsson, gruppledare