Ständigt arbete för effektivare ­rening av avloppsvatten

Replik Artikeln publicerades
Växjös största avloppsreningsverk, Sundet.
Foto: Ana Osap
Växjös största avloppsreningsverk, Sundet.

Svar på Börje Svenssons insändare i Smålands­posten.

Tack till insändarskribenten som visar på stort miljöintresse för nya hållbara tekniker för vattenrening!

I Växjö kommun pågår det ständigt arbete med att optimera processer och metoder för effektivare rening av avloppsvatten. Redan 2011 började Växjö kommun använda metoden med anammox för att behandla rejektvatten i Växjös största avloppsreningsverk Sundet, på samma sätt som i Oslo.

Även i Växjö har kvävereningen blivit avsevärt bättre jämfört med tidigare process, från cirka 60 procent till cirka 80 procent, med mindre förbrukning av resurser och mindre utsläpp av lustgas. Genom att anammox-bakterierna tar en ”genväg” i omvandlingen av kväve till kvävgas, används mindre luft och inga kemikalier behöver tillsättas. ­

Metoden sänker effektivt innehållet av kväve i rejektvattnet, innan det leds tillbaka till den biologiska reningen i huvudlinjen. Fler förbättringar av processerna har genomförts 2018 och 2019 och minskningen av kväve är nu hela 86 procent i reningen av rejektvatten.

Under 2019 genomför vi dessutom en förstudie om läkemedelsrester i avloppsvatten på Sundet, med finansiering från Naturvårdsverket. I förstudien ingår nulägesanalys och försök med olika sätt för rening. Syftet med förstudien är att få underlag för att kunna besluta, ifall Växjö framöver ska införa en permanent rening av läkemedelsrester.

Anneli Andersson Chan, utvecklingschef, VA-avdelningen, Växjö kommun