Stora brister i IST Lärande

Växjö Artikeln publicerades
IST Lärande är ett system som ska ge föräldrar och elever möjlighet till ökad insyn och delaktighet i skolarbetet.
Foto: Henrik Montgomery/TT
IST Lärande är ett system som ska ge föräldrar och elever möjlighet till ökad insyn och delaktighet i skolarbetet.

Sedan snart två år har utbildningsförvaltningen i Växjö ett avtal för ett “digitalt verksamhetsstöd kopplat till lärandeprocessen” med företaget IST. Detta stöd, “IST Lärande”, berör samtliga lärare, elever och vårdnadshavare inom Växjö kommun.

Upphandlingen som föranledde avtalet med IST genomfördes utan att man förankrade kravspecifikationer i reella behov hos lärarorganisationer på våra skolor. Tyvärr har nu IST Lärande gång på gång visat sig vara allt annat än just ett stöd för verksamheten.

IST Lärande har sedan start varit behäftat med tekniska problem och en rad felaktigheter kopplade till funktionalitet samt hur tjänsten är tänkt att stötta oss i vårt pedagogiska uppdrag. På grund av dessa brister tvingades skolor i Växjö ge upp tanken på att använda IST Lärande under föregående läsår och man fick återgå till manuell hantering av de planerings- och bedömningsprocesser som IST Lärande var tänkt att underlätta. Likväl valde man från förvaltningens sida att inte se över möjligheten att begära vite eller riva upp det tvååriga avtal som tecknats. Istället fortsatte man att betala för en produkt som visat sig vara i det närmaste obrukbar. Nu har man dessutom valt att förlänga avtalet ytterligare ett år, vilket innebär att skolor i Växjö snart är inne på ett tredje år av digital jämmerdal. Verksamhetschef Anders Elingfors, ivrigt påhejad av okunniga IT-administratörer, framställer det dock i Smålandsposten (3/10) som att problemen i huvudsak beror på lärare som är teknikfientliga och ovilliga att ta till sig nya arbetssätt.

Det är beklagligt att Elingfors väljer att svepande beskriva oss på detta sätt. Inget kunde vara längre från sanningen. Vi arbetar dagligen med moderna arbetssätt i digitala tjänster som är långt mer avancerade än IST Lärande. Skillnaden är att dessa tjänster fungerar och på riktigt ger stöd för den pedagogiska verksamheten. Dessutom är det, och här har Elingfors uppenbarligen något att lära, oerhört viktigt att system anpassas efter användaren och inte tvärtom.

Trots föregående läsårs dyrköpta erfarenheter kräver man från utbildningsförvaltningens sida återigen att vi ska arbeta med bedömning, ett av lärarprofessionens absolut viktigaste och svåraste uppdrag, i IST Lärande. Vare sig vi vill eller ej. Återigen har det dock visat sig att IST Lärande inte fungerar tillräckligt bra. Inte i närheten faktiskt. Det handlar fortfarande om problem som att lärare inte kan komma in i tjänsten, undervisningsgrupper som inte stämmer, avsaknad av anpassning för olika skolformers behov, införda skrivelser från Skolverket som är felaktiga samt en rad andra både tekniska och pedagogiska problem. Utöver detta har det visat sig att IST Lärande är en veritabel tidsmaskin, vilket innebär att man varje gång man loggar in tror att det är 1995 igen - en tid då man kunde ta en fika i väntan på att en webbsida skulle laddas eller ett program skulle startas. En enkel uträkning visar att den genomsnittlige läraren lägger minst tio timmar per läsår bara på att invänta sidor som laddas i IST Lärande. Så ska inte ett modernt digitalt system fungera och vi kan tycka att de timmarna skulle göra mer nytta i klassrummet.

Tyvärr är vi många som inte delar den bild som målas upp av Elingfors i Smålandsposten, där han slår sig för bröstet och framställer det som att man nu gett lärare något de länge efterfrågat. Tvärtom upplever många av oss att vi snarare tvingats in i ett obrukbart digitalt system, som är tveksamt ur flera pedagogiska aspekter och som inte svarar mot våra faktiska behov. Att man från utbildningsförvaltningens sida dessutom förlängt avtalet med IST, trots två dyra och problemfyllda år, är i det närmaste komiskt. Om det inte vore för att det faktiskt handlar om skattepengar, vår arbetsmiljö och inte minst våra elevers rätt till en rättssäker och väl fungerande bedömningsprocess!

Undervisande personal vid Växjö Katedralskola