Svenska kor är viktiga också i framtiden

Replik Artikeln publicerades

”Häng med i utvecklingen” skrev Anneli Sundin i en insändare den 4 maj. Hon tyckte att lantbruket ska producera mera havredrycker i stället för mjölk. För att efterfrågan ökar.

Mjölk är fortfarande det mest näringsrika livsmedel som vi har tillgång till, tycker Gunilla Nilsson och Barbro Winge.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Mjölk är fortfarande det mest näringsrika livsmedel som vi har tillgång till, tycker Gunilla Nilsson och Barbro Winge.

Mjölk är fortfarande det mest näringsrika livsmedel som vi har tillgång till. Och vi har väldigt många olika produkter baserade på mjölk, som flertalet konsumenter fortfarande vill ha. Korna och andra idisslande djur (älg, rådjur, hjortar och många fler arter på jorden) har funnits i tiotusentals år. De senaste åren har de blivit utpekade som klimatförstörare. Hade de verkligen varit det så hade jorden gått under för länge sedan. När vi började använda fossila bränslen mer och mer så har forskarna kunnat se hur klimatet påverkas.

När man producerar havre så används också fossila bränslen. Och i merparten av havreodlingen så används också konstgödsel och besprutningsmedel. Inte att förglömma.

Staten betalar en viss summa varje år för att vara med i EU och en del av pengarna fördelas till jordbruket i EU:s medlemsländer. Grundorsaken till det är att i slutändan producera billigare livsmedel till kunderna. Vilket också har skett.

Matpriserna har minskat betydligt sen vi kom med i EU. Det är inga bönder som blir rika av EU-stöd, men det innebär att man klarar av att driva ett konkurrenskraftigt jordbruk i dagsläget.

För att mänskligheten på sikt ska överleva måste alla djur och olika arter, i alla storlekar överleva, för alla är på olika sätt beroende av varandra.

Den biologiska mångfalden är oerhört viktig. Där kan vi tacka korna för att de sköter det genom att beta i hagar och ängar där det inte går att odla något annat. Och vi har ett levande och öppet landskap. Klimatforskare här i landet har insett att korna gör stor nytta i de svenska markerna. Samtidigt som de producerar nyttig mat som mjölk och kött.

Vi behöver havren också i olika sammanhang, men sätt inte den ena produktionen mot den andra!

Gunilla Nilsson och Barbro Winge, Åseda