Svenska myndigheters felanvända resurser

Insändare Artikeln publicerades
Försäkringskassan fungerar inte längre som det var tänkt från början, skriver Per Gustafsson.
Foto: Urban Nilsson
Försäkringskassan fungerar inte längre som det var tänkt från början, skriver Per Gustafsson.

Rubriken på MR Nilssons insändare i Smålandsposten, ”Försäkringskassan utnyttjar läkarbristen”, är en helt riktig iakttagelse. Det saknas läkare – och därför saknas läkare som på allvar vill – eller ges tid – att följa upp de mest krävande och komplicerade fallen.

Det saknas uppenbarligen vilja (eller prioritering) att fullfölja ”ärenden” med hjälp av alla de till buds stående medlen. Till exempel undviks provtagningar och djupgående utredningar i de många ”anonyma” fall som inte alls kan tävla i den mediekamp om uppmärksamhet som pågår. Där är det mer spektakulärt med en enda ”kändis” som mår dåligt än den ”gråa massans” problematik med de många okända som kämpar om annat än medieplats.

Nilssons iakttagelser kan kompletteras med den politiska retoriken angående hur sjukförsäkringen fungerar. Man säger att den fungerar till 97 procent. Men inte vad det innebär i de övriga fallen. Det är ju bara tre procent! Förutom sifferexercis finns dessutom många knep för att komma undan denna problematik. Man kan till exempel rikta våra blickar åt utrikes håll (hur hemskt det är) eller slå på sina trummor för något lyckat inrikesprojekt av typ miljö eller trafik eller varför inte satsa på fokus på ”vår” Greta T som tänker rädda världen. Med lätthet flyttas fokus från de sjuka och sämst ställda i den befolkning som levt länge här i landet.

En forskare i statvetenskap vid Lunds universitet, Niklas Altermark, har i ett forskningsprojekt undersökt vad som händer med kroniskt sjuka (sjukdomen ME) som får avslag på ansökan om sjukpenning. Altermarks forskning kan sägas vara gällande även för dem som visserligen inte har diagnosen ME, men möts av samma kompakta vägg av oförståelse och motstånd när man som individ inte längre fungerar efter de uppställda och verklighetsfrämmande krav som inte tar hänsyn till att vi inte är maskiner som hanteras med knapptryckningar. I etablissemanget och ”styrningscentralerna” är en mekanisk människosyn ledande. Och då oroar det ju att denna föreställning ifrågasätts och avslöjas av verklighetens folk.

Varken Altermarks intervjuer med drabbade eller hans forskningsresultat är upplyftande läsning för dem som ännu tänker sig att Försäkringskassan fungerar som det fordom tänktes. För sjuka och skadade. Inte heller för dem som föreställer sig att det lilla landet i Norden är ett land med väl fungerande system för dem som levt länge här. Den politiska retoriken gillar inte när fakta läggs på bordet. Därför är det välgörande när sådant sker som ställer både politiska floskler och myndigheters missbruk mot väggen. Kanske vi medborgare ska tänka lite mer på vår inhemska problematik när vi ser på Aktuellt eller Rapports nyheter. Hur stor andel av flödet är av värde? Vad behöver vi veta? Är det inte det som är närmast inpå som bör vara i fokus!

Mycket som benämns ”forskning” har namn om sig att vara av värde för mänsklighetens framtid. Det finns en hel del som knappast kan sägas vara värdefullt utan bara är drömmerier. Snarare slöseri med de tillgångar som måste prioriteras och fördelas till rätt mottagare. Det är därför fokus i dag bör riktas mot både politiska floskler och myndigheters felanvända resurser. Vi fortsätter därför med att rikta blicken mot Försäkringskassan och dess styrning. Och vi bör ge akt på att den politiska retoriken sällan är verklighetsförankrad. I alla fall inte för dem som lever i den mindre glättade. Verklighetens folk på gräsrotsnivå har sin uppgift.

Per Gustafsson, Vislanda