Sverige står inför en försämrad arbetsmarknad

Debatt Artikeln publicerades

Till följd av M-KD-budgeten som röstades igenom i riksdagen står Arbetsförmedlingen inför stora och snabba nedskärningar. Mer än hälften av alla AF-kontor runt om i landet ska läggas ned. Budgeten innebär också en dramatisk nedmontering av arbetsmarknadspolitiska insatser som utbildning och anställningsstöd.

”Staten kan inte abdikera från sitt ansvar för en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet”, skriver LO.
Foto: Johan Nilsson/TT
”Staten kan inte abdikera från sitt ansvar för en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet”, skriver LO.

Det här innebär en kraftig försämring för svensk arbetsmarknad. Betydligt färre arbetslösa kommer att få det stöd som behövs för att de ska komma i arbete och risken är påtaglig för en ökad långtidsarbetslöshet. Vi är särskilt bekymrade över konsekvenserna för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden.

I Januariöverenskommelsen har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna enats om att privata företag ska ta över stora delar av Arbetsförmedlingens verksamhet. Men privata aktörer kommer inte att kunna fylla det tomrum som Arbetsförmedlingen lämnar efter sig, i synnerhet inte på mindre orter.

Den statliga Arbetsmarknadsutredningen, som i över två år har analyserat den svenska arbetsmarknadspolitiken, konstaterar att det helt saknas privata leverantörer av stöd och matchning i vart tionde leveransområde. I hälften av områdena finns tre leverantörer eller färre. Förutsättningarna för lönsamhet är helt enkelt för svaga.

Staten kan inte abdikera från sitt ansvar för en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet. Regeringen, C och L måste agera för att mildra de negativa effekterna och säkra en hållbar omställning av arbetsmarknadspolitiken, inte minst genom vårändringsbudgeten. Det går fortfarande att stoppa den negativa utvecklingen, men det är bråttom.

Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet Småland och Blekinge, Anette Myrvold, vice ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge