Ta chansen att gå oss till mötes

Debatt Artikeln publicerades

”Politiker vill ha kortare köer, bättre tillgänglighet, bättre kvalitet. Men utan att skicka med de medel som behövs för att åstadkomma just detta”, skriver Anna Seiborg Kidell, avdelningsordförande Vårdförbundet Kronoberg.

Anna Seiborg Kidell skriver om bemanningsbristen inom vården.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Anna Seiborg Kidell skriver om bemanningsbristen inom vården.

På Region Kronobergs intranät läser jag att vi behöver ta gemensamma krafttag för att möta de ekonomiska utmaningarna, då prognosen för 2019 visar på stora minussiffror. 150 miljoner kronor i underskott bara för hälso- och sjukvården. Jag läser vidare att den viktigaste insatsen fortfarande är att bli oberoende av hyrpersonal. För att man hellre anställer än hyr enligt regionens kampanj.

Samtidigt ökar kostnaderna för hyrpersonal. I Smålandsposten den 6 mars kan man till exempel läsa att regionen hyr in bolag för att radera kön till datortomografiundersökningar, eftersom röntgenavdelningen lider av brist på personal.

Jag får inte ihop det.

Det finns inte en chef som inte skulle vilja visa sina arbetstagare att de värderar deras erfarenhet, kunskap och bidrag till verksamheten genom en god löneutveckling. Men möjligheterna till detta är näst intill obefintliga.

Politiker vill ha kortare köer, bättre tillgänglighet, bättre kvalitet. Men utan att skicka med de medel som behövs för att åstadkomma just detta.

Patienter löper allvarliga risker när det inte finns tillräckligt med personal i vården, eller när personalen saknar nödvändig kompetens. Det är en av slutsatserna i en ny rapport där Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sammanfattar utvecklingen i sjukvård och socialtjänst under förra året. Prioritera frågor om bemanning och kompetens, lyder uppmaningen till vård- och omsorgsgivarna på högsta ledningsnivå.

I de centrala förhandlingar som just nu pågår mellan Vårdförbundet och SKL och Sobona, pekar vi på det orimliga i att erfarenhet och yrkesskicklighet inte avspeglar sig i medlemmarnas lönekuvert. Det som också leder till att man ser sig om efter andra alternativ.

Förhandlingarna går trögt. Det vi delar är bedömningen att bemanningsbristen är vårdens största utmaning – men inte hur vi ska komma till rätta med den.

Vad är alternativet? Mer av samma, att låta det vara som nu? Är det rättvist att den erfarna kollegan, hen som handleder den nyutexaminerade, utvecklar verksamhet och metoder, som skapar trygghet i teamet och för patienten, bara tjänar några tusenlappar mer än den som är helt ny i yrket? Nej, säger vi och majoriteten av Vårdförbundets medlemmar!

Det handlar inte enbart om den enskilde individens kronor i fickan. Det handlar om att vara proaktiv och leverera hållbara lösningar istället för att ständigt släcka bränder. Det handlar om värderingen av en yrkesgrupp som har ett samhällsansvar årets alla dagar och dygnets alla timmar.

Jag hade gärna sett samma engagemang som jag möter i samtal om nytt sjukhus, vad det får kosta och var skall det byggas. Det engagemanget vill jag se när det gäller att lösa vårdens största och mest akuta problem, nämligen kompetensförsörjningen.

Du som läser detta och är arbetsgivare i vården – även du tjänar på att ge dina medarbetare en lön och löneutveckling som motsvarar den utbildning, kompetens och livsviktiga ansvar som de faktiskt har. Att du som arbetsgivare kan bemanna vården med våra medlemmar är en förutsättning för en god och säker vård och för att du ska kunna fullgöra ditt uppdrag mot Sveriges invånare.

Ta chansen att gå oss till mötes – gå inte på tvärs mot både fakta och förnuft.

Anna Seiborg Kidell, avdelningsordförande Vårdförbundet Kronoberg