Ta inte ett för snabbt beslut om nytt sjukhus

Debatt Artikeln publicerades

För mindre än en månad sen beslutade regionstyrelsen att utreda alternativ till nuvarande lasarett i Växjö. Nu kan man läsa i tidningen att tjänstemannautredningen kommer bli klar i slutet av februari. Det är snabbt – troligen lite för snabbt, skriver Carl-Olof Bengtsson (S).

Carl-Olof Bengtsson (S) tycker det är viktigt att ett eventuellt beslut om nytt lasarett utreds ordentligt.
Foto: Lars-Göran Rydqvist
Carl-Olof Bengtsson (S) tycker det är viktigt att ett eventuellt beslut om nytt lasarett utreds ordentligt.

Mars och april skall användas för samråd och beslut. Alla partier var eniga om att genomföra utredning men jag vill varna för snabba beslut. När det gäller Karolinska togs beslutet i blixttempo och nu kantas projektet av ständiga problem både ekonomiska och vårdmässiga. Men vi skall inte döma förrän vi sett utredningen.

Vissa saker måste tydligt klargöras. Vi skall även fortsättningsvis ha två akutsjukhus, alltså både Ljungby och Växjö. De beslutade investeringarna i Ljungby och på Sankt Sigfrid för psykiatri ligger fast och skall fullföljas.

Den samstämmiga bedömningen i våra budgetförslag 2019 att primärvården skall prioriteras skall fullföljas. Vidare måste ytterligare insatser göras för att behålla och nyrekrytera personal till vården. Risken finns alltid att stora investeringar äter resurser i den löpande vården. Denna risk måste minimeras.

2027 kommer Sverige ha 230 000 fler över 80 år än idag. Jag skulle tro cirka 5 000 fler i vårt län. Så utöver allt annat har vi också ett naturligt växande behov av vård. Samtidigt kan läkekonsten, forskning och nya läkemedel både bota, bromsa och lindra, men behov av utökade resurser blir det.

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) säger i Smålandsposten den 16 januari att det blir billigare att bygga ett helt nytt sjukhus än att fortsätta på nuvarande plats. Det säger han innan utredningen startat och andra partier får reda på detta samma dag. Men man börjar bli van om man bor i Växjö. Växjös stadshus skulle bli billigare att bygga nytt än att renovera det gamla. Lika var resonemanget när det gäller ny eller tillbyggd simhall.

Jag utgår från att utredningen besvarar frågan om det verkligen behövs lika stora tillbyggnader vid nuvarande lasarett som ett helt nytt sjukhus och vilka tidsperspektiv som gäller. Om beslutet blir att bygga ett helt nytt sjukhus från grunden skall man nog utgå från att det blir dyrare. Till det skall läggas värdeförluster i nedlagda investeringar om nuvarande sjukhus läggs ner. Förre landstingsdirektören Lennart Rydberg har i en artikel visat vilka stora ekonomiska utmaningar ett stort sjukhusbygge innebär.

Jag noterar att det borgerliga styret avser att sänka skatten nästa år och därefter successivt sänka skatten ytterligare under perioden. Frågan är om skatteintäkterna räcker. Utredningen bör visa också skatteprognoser.

Så vitt jag vet är det fortfarande helt oklart om eventuell plats för ett nytt sjukhus. Detta borde väl vara klart innan man kan ta ett beslut. Platsen bör vara bekväm att nå för alla trafikslag för både personal och patienter.

Avslutningsvis tycker jag att utredningen bör konkurrensutsättas på så sätt att en eller flera oberoende experter också granskar frågeställningen. Det kan handla om den största investeringen i länets historia. Jag litar på våra tjänstemän men det är viktigt att få flera oberoende bedömningar både vad gäller vård och ekonomi.

Carl-Olof Bengtsson (S), ledamot regionfullmäktige