Ta isär alla kärnvapen nu

Insändare Artikeln publicerades

För drygt ett år sedan röstade 122 länder i FN:s generalförsamling för en konvention som innebär ett förbud mot kärnvapen. Sverige röstade ja till konventionen. Men nu tvekar våra politiker som bär vårt öde i sina händer.

Bilden visar den första provsprängningen av kärnvapen som USA:s krigsmakt genomfört. ”Människor byggde kärnvapen. Människor kan ta isär dem”, skriver Sven-Erik Månsson.
Foto: TT
Bilden visar den första provsprängningen av kärnvapen som USA:s krigsmakt genomfört. ”Människor byggde kärnvapen. Människor kan ta isär dem”, skriver Sven-Erik Månsson.

Därför genomfördes en ljusmanifestation anordnat av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och av Kronoberg för Fred och Alliansfrihet vid Vattentorget i Växjö på FN-dagen den 24 oktober med ett 60-tal deltagare.

Genom en resolution som vi sänt till regeringen och samtliga riksdagsmän påminde vi regering och riksdag om att 86 procent av oss som bor i detta landet, inte vill ha kärnvapen. 86 procent av oss vill att Sverige ska skriva under och ratificera FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen.

Vi gjorde också klart för våra politiker det vi vet: Kärnvapen räddar inga länder. Kärnvapen försvarar inget folk. Kärnvapen säkerställer ingen fred. Det enda kärnvapen kan göra är att föröda planeten. Så länge kärnvapen finns, kommer vi alla att leva under den överhängande risken att utplånas.

Människor byggde kärnvapen. Människor kan ta isär dem. Allt hänger på den politiska viljan.

Och det är våra politiker som har makten att fatta besluten.

Vi genomförde manifestationen med levande ljus i handen för att påminna våra politiker om deras ansvar inför majoriteten av svenska folket, den majoritet som vill att Sverige ska ansluta sig till konventionen. Vi manifesterade för att klargöra det ansvar politikerna har för att upprätthålla Sveriges stolta fredstraditioner och för att påminna om ansvaret gentemot deras barn, barnbarn och allt liv på jorden.

Vilka hinder politikerna än finner mot att stödja konventionen, så är de små hinder, de är små detaljer som går att lösa. Men: Så länge kärnvapen finns kommer förr eller senare en kärnvapenkatastrof att inträffa. För det alternativet finns det ingen lösning.

Människor byggde kärnvapen. Människor kan ta isär dem. Allt hänger på den politiska viljan.

Förbjud kärnvapen nu.

Sven-Erik Månsson