Tack för mer pengar till skolan – eller?

Debatt Artikeln publicerades

”För vem ska annars göra det kuratorn tidigare gjorde? Vi tror att effektiviseringen har nått vägs ände, och att det inte går att driva lärare ännu lite längre i jakt på någon halv procents effektivisering”, skriver Ellinor Silvudden, Marcus Nilsson, Björn Andersson och Ronnie Johansson från Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund ser ökad arbetsbörda för lärare som en konsekvens om det sparas in på kuratorer.
Foto: JESSICA GOW / TT
Lärarnas Riksförbund ser ökad arbetsbörda för lärare som en konsekvens om det sparas in på kuratorer.

När Smålandsposten ställer frågor kring varför skolor i Växjö sparar in på kuratorer, antyder en chef inom utbildningsförvaltningen att Smålandsposten kommer att få mycket att skriva om framöver. Han säger så, för han vet att utbildningsförvaltningen måste spara x miljoner nu, och ännu mer framöver.

Vi som är fackligt förtroendevalda märker sparkraven. Vi vet till och med vilken siffra som x motsvaras av, men på grund av luddiga samverkansformer och att man aldrig riktigt vet när något ”är beslutat”, vet vi inte, om vi får skriva ut den.

Men politiker vet så klart vilka siffror det handlar om, särskilt de som de facto har lagt budgeten. En budget som säger att vi ska få fler elever att nå kunskapsmålen och göra skolan mer likvärdig, genom att jobba lite effektivare, vara fler personer i samma lokaler och bli lite friskare.

Lärarnas Riksförbund värnar om elevernas tillgång till elevhälsa och ser också andra konsekvenser, såsom ökad arbetsbörda för lärare. För vem ska annars göra det kuratorn tidigare gjorde? Vi tror att effektiviseringen har nått vägs ände, och att det inte går att driva lärare ännu lite längre i jakt på någon halv procents effektivisering. Vi känner att vi inte riktigt når fram till arbetsgivaren, när vi hänvisar till Arbetsmiljöföreskrift 2015:4, som säger att: ”Ohälsosam arbetsbelastning [är] när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna.”

Därför blir vi både förvånade och glada över det plötsliga stödet från styrande politiker. Pernilla Tornéus vill inte spara på elevhälsan och dessutom snarare höja elevpengen, säger hon i Smålandsposten den 11 november. Det tar vi tacksamt emot! Vi hade dock gärna sett det redan i den beslutade budgeten, men bättre sent än aldrig.

Tydligen tycker utbildningsnämndens ordförande att tjänstemännen inte sparar i den riktning som politiken pekat ut. Att spara på utbildning är alltid fel riktning, men river man verkligen en beslutad budget så enkelt? Eller är det andra ”sparförslag” som Tornéus efterfrågar? I så fall föreslår vi att man helt enkelt inte tillsätter en ny områdeschef på centrumområdet, nu när nuvarande slutar. Pernilla Tornéus menar att det finns en del att spara på administration. Eller ingår inte chefer i administration?

Ellinor Silvudden, ordförande Lärarnas Riksförbund Växjö, Marcus Nilsson, Lärarnas Riksförbund, lokalombud Elin Wägnerskolan, Björn Andersson, vice ordförande Lärarnas Riksförbund Växjö, Ronnie Johansson, Lärarnas Riksförbund, bitr. kommunombud Centrumområdet