Tänk bredare i sjukhusfrågan

Insändare Artikeln publicerades

Investeringar i 5-miljardersklassen för byggnation i Räppe kräver ett allsidigt beslutsunderlag då det bildar plattform för framtida vård på kanske 50 års sikt och riskerar tränga undan andra angelägna behov. Här är några konsekvensbeskrivningar som bör tillföras innan beslut.

• Samverkan med andra vårdaktörer:

Ljungby lasarett kan samverka med närliggande Värnamo sjukhus och på så sätt kan medborgarna erbjudas en bättre och tillgängligare vård. Samtidigt kan ekonomin dra fördel av detta.

• Bredda innehållet i vården i Kronoberg:

Akut hjärtkirurgi erbjuds inte invånarna i regionen vilket påverkar möjligheterna till att rädda liv och reducera skadeverkningarna av exempelvis en hjärtinfarkt. En genomgång av också annan nödvändig specialiserad vård för att rädda liv inom närområdet bör företas. Samverkan kring planerad vård är ofta en fördel till skillnad mot akut sådan.

• Samverka kring förbättringsarbetet:

Utvecklingsenheten i världsklass Qulturum i grannregionen Jönköping har under 30 år förbättrat vården där och det har avsatt resultat som ger invånarna generellt sett bättre vård och de anställda bättre arbetsmiljö än vad som erbjuds kronobergarna. Har för egen del erfarenheter av positiv samverkan utifrån ett kommunperspektiv.

• Otydligt strategidokument:

Utvecklingsstrategin ”Nära kronobergaren” som antogs 2017 är snarare ett visionsdokument än en strategi och saknar en direkt kopplad handlingsplan. Därmed blir det ett föga förpliktigande dokument. Primärvården lyfts fram här men vad händer nu? En närmare bearbetning måste göras inklusive konsekvensanalys med anledning av byggbeslutet.

• Bättre kostnadskalkyler:

Kostnadskalkylen för att bygga nytt beräknas till 35 000 kronor per kvadratmeter. Sannolikt alldeles för låg skattning. Kommunhuset beräknas på 40 000 från start men är nu i närheten av 45 000 kronor.

• Citylivet i Växjö:

Stadsbilden påverkas också då nära 3 000 arbetstagare flyttas bort från centrum. Här finns både positiva och negativa konsekvenser. En analys av situationen vore på sin plats liksom den alternativa användningen av nuvarande lokaler. Gör allvar av att locka in studenterna från campus till city!

Politikens främsta uppdrag är självfallet att erbjuda bästa vård per skattekrona och inte att vara beställare av lokaler. Därför är man skyldig både sig själva och skattebetalarna heltäckande och faktabaserade beslutsunderlag.

Bengt Wellermark, tidigare kommunstrateg och vårdutvecklare

Centrallasarettet i Växjö.
Centrallasarettet i Växjö.